پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان زیباشناسی و نقش آن در معماری

از میان عوامل مختلف شكل دهنده به معماری مهمترین عامل هویت ساز را باید حوزه زیبا شناسی و هنر دانست هویت فرهنگی یك جامعه از طرفی در نظام زیبا شناسانه حاكم بر محیط زندگی آنها نمود پیدا می‌كند و از طرفی دیگر این نظام می تواند برای انسانها در آن محیط هویت سازی كند

دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با عنوان زیباشناسی و نقش آن در معماری

مقدمه
از میان عوامل مختلف شكل دهنده به معماری مهمترین عامل هویت ساز را باید حوزه زیبا شناسی و هنر دانست. هویت فرهنگی یك جامعه از طرفی در نظام زیبا شناسانه حاكم بر محیط زندگی آنها نمود پیدا می‌كند و از طرفی دیگر این نظام می تواند برای انسانها در آن محیط هویت سازی كند واین مسئله اهمیت فوق العاده‌ای برای زیبا شناسی ایجاد می‌كند. دقیقاً به همین دلیل هر نوع بحران و نابسامانی فرهنگی، هم در نظام زیبا شناسانه محیطی آن قابل مشاهده است و هم از طریق این نظام در جامعه گسترش می‌یابد با یك بررسی دقیق می‌توان نشان داد كه بخش عظیمی از مشكلات معماری آكادامیك امروز از دنیای هنر و زیبایی شناسی به آن سرایت كرده است. به همین جهت ناگزیر باید به شكلی گسترده موضوع زیبا شناسی را مورد بررسی قرار داد.
کلمات کلیدی:

زیبا شناسی
نظام‌های زیباشناسی
زیبائی شناسی معماری
زیبایی شناسی اسلامی

واژه شناسی
در فرهنگ معین زیبایی را، «حالت و كیفیت زیبا» تعریف می‌كند و می‌نویسد: " نظم و هماهنگی‌ای كه همراه عظمت و پاكی در شئ وجود دارد، و عقل و تخیل و تمایلات عالی انسان را تحریك می‌كند و لذت و انبساط پدید می‌آورد، و آن امری است نسبی" (فرهنگ معین).برابرهای واژه "حسن"، "جمال" ، بهاء" در زبان عربی نیز اینها هستند. "حسن" كه جمع آن محاسن است به معنای زیبایی، حسن و قشنگی است و همچین استخوان پشت آرنج را می‌گویند. " حسن" كه جمع آن حسان و حُسان است معادل "حاسن" و "حَسِین" است كه معنای آن زیبا، خوشگل، قشنگ و نیكو است (بندر ریگی، ۱۳۷۷، ۲۸۴).
معنای واژه‌ی "Beauty" در زبان انگلیسی در فرهنگ و بستر چنین است. ویژگی چیزها، آواها، احساس‌ها یا مفاهیم عقلانی، رفتار و مانند آن، كه با كمال شكل دست آمده كه از آمیزش هماهنگ عناصر گوناگون، آدمی را به درجات بالایی خشنود كرده یا بر می‌انگیزد.در كتاب " فرهنگ فلسفی" زیبایی را این گونه تعریف كرده‌اند: " در نظر فیلسوفان، زیبایی صفتی است كه در اشیاء مشاهده می‌شود و در درون انسان، سرور و رضامندی ایجاد می‌نماید، از صفات چیزی است كه مربوط و متعلق به رضایت و لطف است و یكی از مفاهیم سه گانه‌ای است كه احكام ارزشی به آنها منسوب است.
این مفاهیم عبارتند از: زیبایی، حق و خیر (صلیبا، ۱۳۶۶: ۲۸۴) و نویسنده " زیبا" را "نحوه‌ی موجودیت موجودی" می داند كه" طبع به آن متمایل باشد و جان آن را بپذیرد" . (صلیبا، ۱۳۶۶: ۲۸۴)نویسنده در نقد این تعاریف می‌نویسند: " به طور ماتقدم نمی‌توان تعریفی مادی برای زیبا تعیین كرد. موضوع زیبا شناسی نظری محققاً تعیین كردن این است كه خصیصه یا مجموعه خصایص مشترك در دریافت احساس حس تمام چیزهایی كه هیجان مربوط به زیبایی را تحریك می‌كند وجود پیدا می‌نماید كه این توصیف بدان اطلاق گردد/" (لالاند، ۱۳۷۷: ۸۶)
فهرست مطالب
زیبا شناسی ۱
ضرورت موضوع ۱
پیشینه و زمینه شناسی ۱

طرح مسئله: تئوری‌های معماری در مورد زیبا شناسی چه می‌گویند؟ ۲

واژه شناسی ۵
دسته بندی دیدگاهها ۷
۳-۱- اركان آفاقی تعریف زیبایی ۱۰

۳-۲- اركان انفسی تعریف زیبایی ۱۲

زیبایی شناسی معماری: ۱۳
۱- زیبائی شناسی معماری عمومی (مردمی) ۱۴
۲- زیبائی شناسی معماری نخبه گرا (آكادامیك) ۱۵
۳- زیبائی شناسی نظری معماری: ۱۶
تبیین زیبائی شناسی معماری نخبه گرا (آكادمیك) ۱۷

زیبایی شناسی مدرن ۲۰

لوكوربوزیه ۲۵
زیبایی شناسی پست مدرن ۳۰
چارلز جنكز ۳۰
آیزنمن در دهه اخیر گرایشی به سوی سه جریان ۳۹
فرانك گهری: ۴۰
رم كولهاوس: ۴۳
مقیاس بزرگ و وحشتناك ۴۴
انتقاد یا پذیرش هرج و مرج ۴۶
زیبائی شناسی مجازی: ۴۸
زیبائی شناسی ژنریك: ۴۸

۳-۶- جمع بندی اصول زیبا شناختی معماری معاصر جهان ۵۰

تئوری‌ها نظری زیبایی شناسی در معماری ۵۰
– نظریات كلاسیك: ۵۰
– نظریات جدید: ۵۲
یوهانی پلاسما: ۵۳

انتقاد از زیبائی شناسی مدرن و پست مردن و شالوده شکنی: ۵۷

برونو زوی: ۶۷
یورگ گروتر ۷۰
– سلسله مراتب طولی در زیبایی ۷۲
– انتقال اطلاعات همراه زیبایی ۷۳
– امكان اندازه گیری دقیق زیبایی ۷۴
جان لانگ ۷۵

۳-۳- زیبایی شناسی در فلسفه كلاسیك غرب ۸۱

۳-۴- زیبایی شناسی فلسفه معاصر غرب ۸۳
زیبایی شناسی شرق: ۸۸
به گفته واتسایان: ۹۳

۳- ۷- زیبایی شناسی در حکمت اسلامی ۹۹

زیبائی در قرآن کریم و احادیث: ۱۰۰

۱٫ خداوند سرچشمه زیبائیها: ۱۰۱
۲٫ زیبائی متناسب با ذات هر شیی: ۱۰۱
۳٫ جامعیت زیبائی ۱۰۲
۳- ۴- ۸- زیبایی در روایات ۱۰۲
۳- ۸- زیبایی شناسی در مکاتب فلسفی و کلامی ۱۰۴
۳- ۸- ۱- زیبایی شناسی ماهوی ۱۰۷
۳- ۸- ۲- زیبایی شناسی وجودی ۱۰۸
۳- ۸- ۳- زیبایی شناسی جامع ۱۱۰
۳- ۹- زیبایی شناسی در عرفان اسلامی ۱۱۲
۳- ۹- ۱- زیبایی شناسی حافظ ۱۱۴

۲- مفهوم «آن» به عنوان معیار حسن باطنی ۱۱۵

۳- توجه و اهمیت به زیبایی ظاهری ۱۱۶
۴- تقوی و عشق مهمترین شرط آفرینش هنری عارفان هوشیار ۱۱۷
۳- ۹- ۲- زیبایی شناسی مولانا ۱۱۸
زیبایی شناسی متقکران سنتگرا ۱۲۱

تبیین زیبایی شناسی کامل (perfect aesthetic) 124

۱- مفهوم جمال و بهاء ۱۲۹
۲- ادراک پیشینی و پسینی زیبایی ۱۳۰
۲- نفسانیت در زیبایی ۱۳۱
۳- زیبایی مادی در علم اخلاق ۱۳۲
الف- زیبایی مواد و مصالح ۱۳۳
ب- زیبایی هیأت و شکل ۱۳۳

جمعبندی زیبائی شناسی اسلامی: ۱۳۴

۲- جامعیت و سیستمی بودن صفات کمالی ۱۳۷
۳- زیبائی هدایتگر و گمراه کننده (ضرورت پرهیزگاری نسبت به زیبائی) ۱۳۸
۴- تفکیک زیبائی ماهوی (عرضی) و وجودی (جوهری) ۱۳۹

۵- لایه های زیبایی شناسی اسلامی ۱۴۰

مربوط به فلسفه غرب ۱۴۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روابط بین الملل و روابط عمومی

تكنولوژی های نوین ارتباطی تاثیرات بسیاری در نحوه انتقال پیام در درون و برون كشورهای دنیا ایجاد كرده است بهره مندی از دانش روز، به ویژه در بخش IT ، در فرهنگ سازمانی روابط عمومی از نقش ارزنده ای برخوردار است

دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روابط بین الملل و روابط عمومی

مقدمه
تكنولوژی های نوین ارتباطی تاثیرات بسیاری در نحوه انتقال پیام در درون و برون كشورهای دنیا ایجاد كرده است. بهره مندی از دانش روز، به ویژه در بخش IT ، در فرهنگ سازمانی روابط عمومی از نقش ارزنده ای برخوردار است. لذا گذر از قالب های كهن برای ورود به فضاهای نوین در این دوره برای ما اجتناب ناپذیر است چرا كه گسترش تكنیك های جدید ارتباطی و اطلاعاتی تغییرات گسترده ای در جوامع بشری به دنبال داشته است.روابط عمومی در قرن بیستم در ایالت متحده جایگاه حرفه ای و دانشگاهی كسب كرده و از آنجا به بیشتر قسمت های دیگر جهان گسترش یافت روابط عمومی نقش بزرگی در مباحث مربوط به سیاست عمومی ایفا می كند. فلسفه ی وجودی روابط عمومی این است كه دیده شود و اثرگذار باشد در جهت كسب اعتماد و احترام منتقدان عموم جامعه.
برای اینکه سازمان های موثر بتوانند به اهداف خود برسند بایستی در کنار طرح ریزی برای تحقق اهداف کلان به تدوین برنامه های ارتباط جهت اقناع و مشارکت مخاطبان شان بپردازند و یگانه راهکار عملیاتی این بخش روابط عمومی ها هستند که بایستی ارزش کار روابط عمومی را از راه سنجش كیفیت روابط با حوزه های مهم تعیین كنیم و برنامه های ارتباطی را از راه اندازه گیری اثرات آنها بر روی شاخص های یك رابطه خوب ارزیابی كنیم.دولت ها در جهان به این باور رسیده اند كه نمی توانند به تنهایی مسوولیت های مدنی خود در مقابل شهروندان به سرانجام برسانند و حتماً نیاز به بازوهایی قدرتمند به نام روابط عمومی دارند.
روابط عمومی ها پلهای نامریی، ارتباطی نهادها با جهان خارج هستند ذهنیت سازی سازمانی و ارتقاء حجم سازمان كمترین وظیفه مدیران روابط عمومی است.روابط عمومی كه بخواهد در یك نظام با سیستم غیرباز (بسته) كار كند، نمی تواند موفق باشد و باید در یك سیستم باز كار كند وقتی دهكده جهانی به عقیده مارشال مک لوهان کانادایی شكل گرفت در سیستم های باز تحول بنیادین ایجاد شد.در دهكده جهانی به مدد پیشرفت شگرف در تکنولوژیهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی به بهترین نحو ممكن انجام شد.خود تهاجم فرهنگی به همان معنی كه در نظریات پروژه ای سنگین علیه فرهنگ، باورها، سنت ها و مسایل كشور ها است نشانگر تسلط بی چون و چرای رسانه ها برای تاثیرگذاری در تقویت تغییر و تثبیت ارزشها است.
کلمات کلیدی:

روابط عمومی
نظام بین الملل
روابط بین الملل
روابط عمومی در عصر جهانی شدن

سرفصل ها :
مقدمه. ۶
مفهوم نظام بین الملل.۷
ویژگی های نظام بین الملل ۸
ساختار نظام بین الملل ۱۰-۹
سطوح نظام بین-الملل۱۱

انواع نظام های بین-المللی۱۲

تعریف روابط بین الملل۱۳

تفاوت روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی۱۳

انواع روابط بین‌الملل.۱۴
عناصر و عوامل روابط بین‌الملل۱۴
اصول روابط بین الملل۱۵
روابط عمومی جهانی۱۷-۱۶
روابط عمومی در عصر جهانی شدن.۱۹-۱۸
مفهوم جهانی شدن و رابط عمومی بین المللی۲۱-۲۰
تفاوت روابط عمومی با روابط بین الملل .۲۲-۲۱
تاریخچه جهانی شدن۲۳

مفهوم جهانی شدن۲۳

نقدهای جهانی شدن.۲۴
اهمیت اطلاع رسانی در روابط عمومی.۲۶-۲۵
کاربرد جنگ روانی در روابط بین الملل.۳۱-۲۷

روابط عمومی بین المللی۳۲

شباهت ها و تفاوت روابط عمومی با روابط بین الملل.۳۲
ارتباط روابط عمومی بین المللی با مسئولیت-های اجتماعی۳۳
نقش روابط عمومی بین الملل در جذب مخاطبان۳۴-۳۳
روابط عمومی بین الملل در سیطره جهانی شدن.۳۵-۳۴
نقش حیاتی ارتباطات در حل بحران های جهانی۳۶-۳۵

نقش روابط عمومی سیاسی در ارتباطات بین الملل۳۸-۳۷

نقش روابط عمومی در دیپلماسی عمومی در عرصه روابط بین الملل.۴۱-۳۸

شباهت ها و تفاوت های روابط عمومی با دیپلماسی عمومی۴۲-۴۱

تكنیك های نوین روابط عمومی برای مقابله با چالش های موجود۴۳-۴۲
عناصر یک برنامه استراتژیک۴۵-۴۴
نتیجه گیری۴۶
سوالات ارزشیابی.۴۹-۴۷
منابع.۵۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم

چدن با گرافیت فشرده دسته‌‌ای از چدن‌ها می‌باشد كه دارای خواص مكانیكی و فیزیكی مابین چدن خاكستری و چدن داكتیل می‌باشد گرافیت‌ها به صورت ذرات كرمی شكل می باشند و در مقایسه با گرافیت ورقه‌‌ای، كوتاه‌تر، ضخیم‌تر و دارای گوشه‌های گرد می‌باشند

دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل doc
حجم فایل ۶٫۱۲۳ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک و ریخته گری با عنوان تولید چدن با گرافیت فشرده با استفاده روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم

چكیده:
چدن با گرافیت فشرده دسته‌‌ای از چدن‌ها می‌باشد كه دارای خواص مكانیكی و فیزیكی مابین چدن خاكستری و چدن داكتیل می‌باشد. گرافیت‌ها به صورت ذرات كرمی شكل می باشند و در مقایسه با گرافیت ورقه‌‌ای، كوتاه‌تر، ضخیم‌تر و دارای گوشه‌های گرد می‌باشند. روشهای مختلفی برای تولید این نوع چدن وجود دارد از قبیل افزودن منیزیم به همراه عناصر نادر خاكی، عملیات مذاب توسط آلیاژ فروسیلیكومنیزیم حاوی عناصر تیتانیوم و آلومینیم و یا افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم.در این تحقیق از روش افزودن گوگرد به مذاب عملیات شده با منیزیم برای تولید چدن با گرافیت فشرده استفاده شد. گوگرد به صورت پودر پریت با دانه بندی زیر ۱۰۰ مش جهت عملیات فشرده‌سازی گرافیت استفاده شد.
برای عملیات كروی كردن گرافیت‌ها از آلیاژ فروسیلیكومنیزیم با دانه‌بندی ۱-۴ میلیمتر استفاده شد. محدوده منیزیم از ۰۳۵/۰ درصد تا ۰۸۸/۰ درصد و محدوده گوگرد نیز از ۰۱۴/۰ تا ۰۸۵/۰ درصد انتخاب شد. اثر تغییرات نسبت Mg/S بر استحكام كششی، استحكام تسلیم، درصد ازدیاد طول، انرژی ضربه و قابلیت ماشینكاری نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر تغییرات نسبت ‌Mg/S بر فاكتور شكل گرافیت، تشكیل كاربید و تغییرات درصد پرلیت و فریت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد كه با افزایش نسبت Mg/S استحكام كششی، استحكام تسلیم، انرژی ضربه و درصد ازدیاد طول افزایش می‌یابد و قابلیت ماشینكاری بهبود می‌یابد. همچنین افزایش نسبت ‌Mg/S منجر به كاهش فاكتور شكل گرافیت و افزایش احتمال تشكیل كاربید بخصوص در مقاطع نازكتر می‌گردد.با كاهش ضخامت نمونه ها از ۵۱ میلیمتر به ۳ میلیمتر اندازه ذرات گرافیت از حدود ۹۰ میكرومتر به حدود ۴۵ میكرومتر كاهش یافت و نسبت CG:SG از ۵:۹۵ به ۱۰۰:۰ تغییر پیدا كرد.
کلمات کلیدی:

چدن با گرافیت فشرده
مکانیزم تشکیل گرافیت فشرده
ریز ساختاری و مورفولوژی چدن
روش افزودن گوگرد و حلالیت آن در مذاب

مقدمه
چدن با گرافیت فشرده دسته ای از چدنها هستند كه اخیراً به خانواده چدنها اضافه شده است. چدن با گرافیت فشرده چدنی است كه در آن گرافیتها بصورت كوتاه با گوشه های گرد كرمی شكل در ساختار ظاهر می شود. این نوع گرافیت دارای شكلی مابین ورقه های بزرگ چدن خاكستری نوع A و گرافیتهای كروی چدن داكتیل است [۱]. تا اوایل دهه ۱۹۵۰ تولید قطعات چدن از جنس چدن با گرافیت فشرده به صورت تصادفی بود و بنابراین قطعات تولید شده از نظر كیفیت چندان مطلوب نبودند [۲].تا دهه ۱۹۷۰ تمایل نسبتاً كمی به استفاده از مواد مهندسی در صنایع اتومبیل وجود داشت. چدنها بدلیل ارزان قیمت بودن و دارا بودن وی‍‍ژگیهای خاص از قبیل خواص مكانیكی و قابلیت ریخته‌گری خوب، معمولاً در اكثر كاربردها ترجیح داده‌ می‌شد.
اخیراً تلاشهای فزاینده‌ بمنظور كاهش وزن قطعات و بهبود كارایی، طراحان اتومبیل را وادار به جایگزینی موادی نظیر سرامیكها، آلیاژهای سبك و پلاستیكها نموده است. در راستای تحقیقات انجام گرفته توسط بیش از ۳۰ شركت اتومبیل بهترین جایگزین ماده‌ای از خانواده چدنها، یعنی چدن با گرافیت فشرده تشخیص داده شده است [۳].چدنهای با گرافیت فشرده گستره‌ای از چدنها هستند كه دارای خواص فیزیكی و مكانیكی مابین چدن داكتیل و خاكستری است و تولید آن نیز نسبت به دو نوع دیگر چدن مشكلتر است. این نوع چدن به دلیل دارا بودن همزمان استحكام، هدایت حرارتی، مقاومت خستگی حرارتی و مكانیكی و دیگر خواص از جمله مواد مهندسی است كه اخیراً توجه زیادی به آن شده است [۴]. لذا انتخابی مناسب برای تولید بدنه موتور، سرسیلندر و دیگر قطعاتی بود كه همزمان استحكام و هدایت حرارتی را نیاز داشتند [۱].
چدن با گرافیت فشرده بدلیل دارا بودن ساختاری مابین چدن خاكستری و داكتیل انتظار می رود كه دارای خواص مكانیكی بین چدن داكتیل و خاكستری باشد. استحكام، داكتیلیته و چقرمگی چدن با گرافیت فشرده بالاتر از چدن خاكستری و در حد چدن داكتیل است و هدایت حرارتی و ظرفیت جذبی آن بالاتر از چدن داكتیل است. قابلیت ماشینكاری آن بالاتر از چدن داكتیل است و كمتر از آن تولید سرباره می ‌كند و كمتر مستعد حفرات انقباضی و تشكیل كاربید است. به دلیل دارا بودن این خواص چدن با گرافیت فشرده در تولید قالبهای شمش، كفشك ترمز، سرسیلندرها، شیرها و بدنه موتورها كاربرد پیدا كرده است [۵ و ۶].
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………… 1
فصل دوم: مروری بر منابع

۲-۱- تعریف ریز ساختاری و مورفولوژی چدن با گرافیت فشرده ………………………… 5

۲-۲- رابطه بین منحنی سرد شدن و ریزساختار گرافیت……………………………… 7

۲-۳- خواص مكانیكی چدن با گرافیت فشرده……………………………………… 10

۲-۳-۱- استحكام كششی …………………………………………………… 10
۲-۳-۲- قابلیت ریخته‌گری ………………………………………………… 12
۲-۳-۳- خواص انقباضی …………………………………………………… 12
۲-۳-۴- تشكیل سرباره …………………………………………………… 13
۲-۳-۵- تمایل به تشكیل مناطق تبریدی……………………………………… 14
۲-۳-۶- قابلیت ماشینكاری ………………………………………………… 14
۲-۳-۷- استحكام خستگی ………………………………………………… 17
۲-۳-۸- خواص سایشی ……………………………………………………. 19
۲-۳-۹- خواص خوردگی …………………………………………………… 20
۲-۴- مکانیزم تشکیل گرافیت فشرده …………………………………………… 20
۲-۴-۱- شكل اولیه و فرایند تشكیل گرافیت فشرده……………………………… 22
۲-۴-۲- مدلهای رشد گرافیت فشرده …………………………………………. 23
۲-۴-۳- جهت كریستالوگرافی رشد چدن با گرافیت فشرده ………………………… 24
۲-۴-۴- تاثیر عناصر كروی كننده بر تشكیل گرافیت فشرده ………………………… 25
۲-۴-۵- اثر آستنیت بر تشكیل گرافیت فشرده …………………………………… 27
۲-۵- تاثیر عناصر آلیاژی ……………………………………………………… 29
۲-۵-۱- منیزیم…………………………………………………………… 30
۲-۵-۲- لانتانیدها ………………………………………………………… 30
۲-۵-۳- گوگرد …………………………………………………………… 31
۲- ۵-۴- سیلیسیم ………………………………………………………… 31
۲- ۵-۵- كربن معادل ……………………………………………………… 32
۲- ۵- ۶- تیتانیوم و آلومینیم………………………………………………… 33
۲- ۵-۷- مس …………………………………………………………… 34
۲- ۵-۸- سریم …………………………………………………………… 34
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- ساخت مدل و قالبگیری …………………………………………………… 37
۳-۲- مواد اولیه و عملیات ذوب ریزی……………………………………………… 38
۳-۳- آنالیز شیمیایی…………………………………………………………… 39
۳-۴- آزمایشهای خواص مکانیکی ………………………………………………… 39
۳-۴-۱- آزمایش استحکام و ازدیاد طول………………………………………… 39
۳-۴-۲- آزمایش انرژی ضربه ………………………………………………… 40
۳-۴-۳- آزمایش قابلیت ماشینکاری…………………………………………… 40
۳-۵- متالوگرافی نمونه ها ……………………………………………………… 41
فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- تعیین روش افزودن گوگرد و حلالیت آن در مذاب ……………………………… 43

۴-۲- بررسیهای متالورژیکی …………………………………………………… 44
۴-۲-۱- شکل گرافیت ……………………………………………………… 45
۴-۲-۱-۱- اثر نسبت Mg/S ……………………………………………… 45
۴-۲-۱-۲- اثر ضخامت ………………………………………………… 47
۴-۲-۲- بررسی فاز………………………………………………………… 50
۴-۲-۲-۱- اثر نسبت Mg/S …………………………………………… 50
۴-۲-۲-۲- اثر ضخامت…………………………………………………… 51
۴-۲-۳- بررسی کاربید……………………………………………………… 55
۴-۲-۳-۱- اثر نسبت Mg/S ……………………………………………… 55
۴-۲-۳-۲- اثر ضخامت ………………………………………………… 57
۴-۳- بررسی خواص مکانیکی …………………………………………………… 58
۴-۳-۱- استحكام كششی…………………………………………………… 58
۴-۳-۲- ازدیاد طول………………………………………………………… 63
۴-۳-۳- آزمایش ضربه……………………………………………………… 66
۴-۴- بررسی ماشینکاری ……………………………………………………… 68
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری ………………………………………………………………… 74
پیشنهادها…………………………………………………………………… 75
منابع و مراجع ………………………………………………………………… 85
فهرست جدولها
فصل دوم
جدول۲-۱- خواص مكانیكی چدن با گرافیت فشرده ………………………….. ۱۰
جدول ۲-۲- مقایسه قابلیت ماشینكاری انواع مختلف چدن ……………….. ۱۶
فصل سوم
جدول ۳-۱- آنالیز مذاب پایه (درصد وزنی) ……………………………………….. ۴۳
فصل چهارم
جدول ۴-۱- نتایج حاصل از افزودن پریت به روش اینمولد ……………….. ۴۳
جدول ۴-۲- مقایسه میزان حلالیت گوگرد به دو روش Stream In-mold …………………………………… 44
جدول ۴-۳- ترکیب شیمیایی نمونه ها ……………………………………………….. ۴۵
جدول ۴-۴- اثر افزایش گوگرد بر شکل گرافیت …………………………………. ۴۶
جدول ۴-۵- اثر افزایش میزان گوگرد برفاکتور شکل گرافیت …………….. ۴۶
جدول ۴-۶- نتایج حاصل از اندازه گیری طول گرافیتها مربوط به نمونه E2 ………………………………………… 49
جدول ۴-۷- نتایج حاصل از اندازه گیری فاکتور شکل در ضخامتهای مختلف ………………………………………. ۴۹
جدول ۴-۸- تاثیر تغییر ضخامت بر درصد فاز نمونه ها (% Fe3C + % F + % P) ………………………………… 54
جدول ۴-۹ – نتایج حاصل از آزمایش كشش نمونه های چدن با گرافیت فشرده ………………………………….. ۶۳
جدول ۴-۱۰- مقادیر ازدیاد طول نمونه ها …………………………………………. ۶۳
جدول ۴-۱۱- نتایج حاصل از آزمایش ضربه نمونه های چدن با گرافیت فشرده …………………………………… ۶۶
جدول ۴-۱۲- نتایج حاصل از آزمایش ماشینكاری ……………………………… ۶۹
جدول ۴-۱۳- مقایسه قابلیت ماشینكاری نمونه های مختلف …………….. ۶۹
فهرست شكلها
فصل دوم
شكل ۲-۱- شكل ریز ساختار چدن با گرافیت فشرده و خاكستری و داكتیل ………………………………………… ۵
شكل۲-۲- تصویر میكروسكوپی ریز ساختار چدن با گرافیت فشرده a- در حالت اچ عمیق و b- حالت اچ
نشده …………………………………………………. ۶
شكل ۲-۳- تاثیر افزایش میزان منیزیم باقی مانده بر ریزساختار چدن . ۷
شكل ۲-۴- منحنی سرد شدن كه ساختارهای مختلف گرافیت و تعریف T1 و T2 وTΔ را نشان می‌دهد ۸
شكل ۲-۵- ارتباط بین ساختار گرافیت و اطلاعات منحنی سرد شدن . ۹
شكل ۲-۶- ساختار گرافیت بر حسب مساحت زیر منحنی …………………. ۹
شكل ۲-۷- رابطه بین فاكتور شكل و استحكام نهایی …………………………. ۱۱
شكل ۲-۸- نمونـه‌هـای تـست سیـالیت بـرای سه نوع چدن خاكستری، چدن با گرافیت فشرده و چـدن
داكتیل ……………………………………………. ۱۲
شـكل ۲-۹- مقـایـسه حـفره انـقبـاضـی و ابـعـاد چــدن خـاكسـتری، چـدن بـا گـرافـیت فـشـرده و
چدن داكتیل، ریخته شده در قالب ماسه‌ای ……………………………………….. ۱۳
شكل ۲-۱۰- نیروی برش (a) و طول ماشینكاری تحت سایش ابزار (b) برای چدن با انواع گرافیت ……. ۱۵
شكل۲-۱۱- ارتباط بین نیروی برشی و استحكام فشاری چدنها ………… ۱۵
شكل ۲-۱۲- منـحنی خستـگی چدن بـا گرافـیت فشرده، A- با زمینه فریتی، B- با زمینه پرلیتی، C- با
كرویت بالا ………………………………………… ۱۷
شكل ۲-۱۳- ارتباط فاكتور مقاومت خستگی با میزان كاهش وزن …… ۱۹
شكل ۲-۱۴- رفتار خوردگی چدنهای مختلف در محیط اسیدی ………. ۲۰
شكل۲-۱۵- تصویر شماتیك رشد سلول یوتكتیك، گرافیت تغییرشكل یافته در مناطق مختلف خمیری ۲۲
شكل۲-۱۶- تصویر SEM، نشاندهنده شكل اولیه گرافیت فشرده (x2500) …………………………………………. 23
شكل ۲-۱۷- گرافیت كروی بدون پوسته آستنیتی (x1000) …………… 23
شكل ۲-۱۸- تصویر SEM نشان دهنده لبه‌های در حال رشد گرافیت فشرده. (۱) مقعر، (۲) صفحه‌ای، (۳)
محدب ………………………………………………. ۲۴
شكل ۲-۱۹- تصویر شماتیك از جهت رشد كریستالوگرافیكی گرافیت فشرده، ورقه‌ای و كروی …………… ۲۵
شكل۲-۲۰- تصویرSEM از انتهای گرافیت فشرده كه در راستای a رشد می‌كند (x4000) ………………. 25
شكل۲-۲۱- تصویرSEM از انتهای گرافیت فشرده كه در راستای c رشد می‌كند (x7500)……………….. 25
شكل۲-۲۲- توزیع منیزیم، سریم و گوگرد در جبهه در حال رشد گرافیت فشرده ……………………………….. ۲۶
شكل۲-۲۳- تشكیل گرافیت فشرده در داخل مذاب در میان آستنیت . ۲۷
شكل۲-۲۴- انتهای در حال رشد گرافیت فشرده كه توسط آستنیت احاطه شده است …………………………. ۲۸
شكل۲-۲۵- تصویر میكروسكوپی از ریزساختار نمونه‌ای كه در چند مرحله اچ شده است …………………….. ۲۹
شكل۲-۲۶- محدوده Si Cو نسبت Si-C و CE برای تولید چدن گرافیت فشرده با بیش از ۸۰ درصد
گرافیت فشرده در ضخامت ۵/۰ تا ۵ اینچ ……………………………………………. ۳۲
شكل ۲-۲۷- تاثیر عناصر مختلف بر اكتیویته گوگرد …………………………. ۳۲
شكل ۲-۲۸- تغییرات میزان پرلیت، سختی و استحكام كششی بر حسب مقدار آلومینیوم در چدن گرافیت
فشرده ………………………………………………. ۳۴
فصل سوم
شکل ۳-۱- تصویر شماتیکی از مدل پله ای ………………………………………… ۳۷
شکل ۳-۲- تصویر شماتیک نمونه کشش ……………………………………………. ۴۰
شکل ۳-۳- تصویر شماتیك از نمونه ماشین‌كاری ………………………………. ۴۱
فصل چهارم
شکل ۴-۱- تاثیر ضخامت قطعه بر شکل گرافیت ……………………………….. ۴۸
شکل ۴-۲- تاثیر نسبت Mg/S بر درصد فریت …………………………………… ۵۱
شکل ۴-۳- نمودار تغییرات درصد فریت بر حسب تغییرات ضخامت …. ۵۲
شکل ۴-۴- تصاویر میکروسکوپ نوری از پله های مختلف ………………… ۵۳
شکل ۴-۵- اثر میزان تحت تبرید بر شکل گرافیت …………………………….. ۵۵
شکل ۴-۶- اثر میزان Mg/S بر تشکیل کاربید ۱) نسبت Mg/S=1.75 2) نسبت Mg/S=0.75 …………. 56
شکل ۴-۷- تاثیر میزان منیزیم بر تشکیل کاربید در نسبت Mg/S یکسان …………………………………………… ۵۷
شكل ۴-۸- تصویر شماتیك نمودار سرد شدن، نشان‌دهنده تاثیر نرخ سرد شدن بر منحنی انجماد و
ریزساختار چدن با گرافیت فشرده ……. ۵۷
شکل ۴-۹- تاثیر افزایش میزان گوگرد بر استحكام كششی و استحكام تسلیم ……………………………………… ۶۰
شکل ۴-۱۰- تاثیر نسبت Mg/S بر استحکام کششی و تسلیم چدن با گرافیت فشرده ………………………… ۶۲
شکل ۴-۱۱- رابطه استحکام کششی و تسلیم با فاکتور شکل گرافیت . ۶۲
شکل ۴-۱۲- رابطه فاکتور شکل گرافیت با میزان ازدیاد طول چدن گرافیت فشرده …………………………….. ۶۴
شکل ۴-۱۳- رابطه بین نسبت Mg/S با ازدیاد طول نمونه های چدن با گرافیت فشرده …………………….. ۶۵
شکل ۴-۱۴- تاثیر تغییرات نسبت Mg/S بر انرژی ضربه نمونه های چدن با گرافیت فشرده ……………….. ۶۷
شكل ۴-۱۵- تصاویر میكروسكوپی از سایش ابزار ………………………………. ۷۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل ساختار و آنالیز شکستگی مخزن در میدان نفتی بلال با تکیه بر شکستگی زیر سطحی

شکستگی ها نقش بسزایی در تولید بالای نفت در میدانهای جنوبی ایران دارند و تحلیل صحیح آنها در افزایش تولید و کاهش هزینه ها بسیار سودمند استا

دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۸٫۷۱۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۹۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی-تکتونیک و نفتبا عنوان تحلیل ساختار و آنالیز شکستگی مخزن در میدان نفتی بلال با تکیه بر شکستگی زیر سطحی

چکیده:
شکستگی ها نقش بسزایی در تولید بالای نفت در میدانهای جنوبی ایران دارند و تحلیل صحیح آنها در افزایش تولید و کاهش هزینه ها بسیار سودمند است.این تحقیق بر روی میدان نفتی بلال انجام شده است.میدان نفتی بلال از میدان‌های نفتی ایران است، که در استان هرمزگان قرار دارد و در منطقه لاوان، در محدوده خلیج فارس مستقر می‌باشد. این میدان در نزدیکی آب‌های قطر واقع شده و شامل دو مخزن شناخته شده عرب و خاتیا است.با استفاده از اطلاعات پتروگرافی و نگارهای پتروفیزیکی اطلاعات لازم جهت مدل‌سازی مخزن عرب فراهم شد. جهت انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات لازم جمع آوری، دسته بندی و به فرمت‌های مناسب تبدیل شد. جهت مدل‌سازی ساختار مخزن، نقشه‌های هم‌تراز عمقی با اطلاعات انحراف چاه و نقاط ورودی چاه‌ها مطابقت داده شد.
در نهایت نقشه هم تراز راس سازند عرب به عنوان نقشه پایه وارد نرم افزار شد. پس از ساختن مدل سه بعدی ساختار زون‌های مختلف، نتایج تفسیر اطلاعات پتروفیزیکی به مدل ساخته شده وارد شد. با توجه به تمرکز اطلاعات تنها در ۵ حلقه چاه، نرم افزار به شیوه درون یابی این اطلاعات را به سایر قسمتهای مخزن تعمیم داده‌است و بر این اساس نقشه پراکندگی خواص پتروفیزیکی مخزن تهیه شد.در نهایت میزان نفت در جا در هر زون و کل مخزن محاسبه گردید. بررسی حاضر نشان داد که مخزن عرب در این میدان در زون D بهترین کیفیت را از نظر نفت دهی دارد. میدان بلال در حال حاضر با ظرفیت کامل در دست تولید است و از زمان آغاز تولید اولیه از این میدان در ۱۲ بهمن سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۸۲، بیش از ۱۳ میلیون بشکه نفت به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار تولید شده‌است.
میزان نفت در جای این میدان ۲۹۳ میلیون بشکه برآورد شده‌است که حدود ۱۱۷ میلیون بشکه آن قابل برداشت است. ضریب بازیافت از این میدان نیز برای یک دوره ۱۴ ساله حدود ۴۰ درصد اعلام شده‌است. عمق متوسط مخزن میدان نفتی بلال در حدود ۶۰۰۰ فوت و درجه نفت آن بسیار خوب و سبک و در حد API ۴۱/۶ است.در این تحقیق براساس خطوط هم زمانی و محتوی گسلی ساخته شده است.همچنین برای مدل سازی دینامیکی میدان از نرم افزار پترن کمک گرفته شده است.آنالیز داده شکستگی های ساختمانی گنبد نشان می دهد که شکستگی ها در میدان بلال بصورت دسته شکستگی هایی است با گسل و شکستگی های هم مرکز که مربوط به ساختمان بالا آمدگی گنبد می باشد.
کلمات کلیدی:

شکستگی مخزن
میدان نفتی بلال
لاگ تصویر کمانه
مدل سازی دینامیکی

این پایان نامه از ۶ فصل تشکیل شده است:

فصل اول:موقعیت جغرافیای میدان نفتی بلال

فصل دوم:زمین شناسی میدان نفتی بلال

فصل سوم:نمک شناسی در حوزه خلیج فارس و چینه شناسی

فصل چهارم:آنالیز و مدل سازی گسل

فصل پنجم:شکستگی ها در مخازن

فصل ششم:نتیجه گیری
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود