Principles of Flight for Pilots

دانلود فایل -Principles of Flight for Pilots- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل Principles of Flight for Pilots ، مهندسی هوا و فضا می باشد

Principles of Flight for Pilots

Principles of Flight for Pilots

 
این کتاب به عنوان یک راهنمای مطالعه قابل دسترس برای دانشجویان خلبانی که مایل به انجام امتحان خلبانی تجاری برای کسب مجوز ATPL یا CPL هستند و همچنین مرجعی قابل اعتماد برای پرسنل مجرب و باتجربه که مایل به بهبود درک خود از اصول پرواز و موضوعات مرتبط هستند،می باشد.
این کتاب یک مرجع منحصر به فرد آیرودینامیکی است که اصول پرواز و همه موضوعات مورد نیاز برای خلبان را در عمق قابل توجهی توزیح داده است .موضوعات را در هفت قسمت از جمله آیرودینامیک پایه…

f67