پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

جداسازی و استحصال یک گونه ی شیمیایی از نمونه های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی، خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه های شیمیائی همراه در داخل نمونه است

دسته بندی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱٫۱۲۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۷۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی رشته شیمی با عنوان روش های نوین جداسازی مواد شیمیایی

مقدمه
جداسازی و استحصال یک گونه ی شیمیایی از نمونه های طبیعی یا آزمایشگاهی به منظور آنالیز یا کاربرد داروئی، خوراکی و صنعتی آنها مستلزم حذف سایر گونه های شیمیائی همراه در داخل نمونه است. به بیان دیگر همواره لازم است که گونه ی شیمیایی مورد نیاز خالص سازی شده سپس برای اهداف نامبرده مورد استفاده قرار گیرد. کلیه ی اعمال و فرایندهای فیزیکی یا شیمیایی که در این راستا به کار می روند، به نام روش های جداسازی نامیده می شوند. از روش های جداسازی می-توان ته نشینی، نوبلورسازی، انجماد، تبخیر، تقطیر، استخراج مایع- مایع، استخراج فاز جامد، استخراج قطره ای، میکرواستخراج با فاز جامد، استخراج با گاز، مبادله ی یونی، جذب سطحی، کروماتوگرافی، الکتروکروماتوگرافی، الکترودیالیز، دیالیز و … نام برد.
استخراج مایع- مایع به طور گسترده‌ای به عنوان یک تکنیک پیش تیمار برای جداسازی و پیش تغلیظ آنالیت در نمونه‌های آبی برای ترکیبات آلی و معدنی استفاده می‌شود. با این وجود این تکنیک دارای چندین نقطه ضعف از جمله تشکیل امولوسیون، استفاده از حجم زیاد حلال، گرانی روش و دشواری در اجرای روش می‌باشد. از این رو نیاز به دسته بندی نمودن استخراج مایع- مایع شد. تلاش های مستمر برای استفاده از روش استخراج مایع مایع که نیاز به حجم کم استخراج کننده و تعداد مراحل کمتر داشته باشد منجر به ایجاد سه روش زیر شد:
۱) میکرواستخراج قطره ی تنها
۲) میکرواستخراج فاز مایع با فایبرتوخالی
۳) میکرواستخراج مایع- مایع پخشی
کلمات کلیدی:

میکرواستخراج
جداسازی مواد شیمیایی
عوامل موثر بر استخراج مواد شیمیایی

میکرواستخراج با فاز جامد

این روش استخراج برای اولین بار توسط پاوئولیزین و بلاریدا در سال ۱۹۸۰ ارائه شده است.در این روش آنالیت توسط فایبر پوشیده شده با لایه‌ی نازک پلیمری جذب می‌شود. میکرواستخراج فاز جامد یک تکنیک ساده در مقیاس میکرو می‌باشد. مزیتی که این روش دارد عبارت است از اینکه آنالیت‌ها در فاز جامد جمع شده و می توان آنها را درون یک دستگاه کروماتوگرافی برای آنالیز تزریق کرد. این روش استخراج با استفاده از مقدار خیلی کم آنالیت طی جذب به داخل فایبر پوشانده شده با سیلیکا انجام می شود سپس فایبر را می توان به کوره ی گرم یک کروماتوگرافی تزریق کرد که آنالیت در اثر حرارت واجذب می شود.
اساس میکرواستخراج فاز جامد سرنگ اصلاح شده می باشد، یک فایبر سیلیکای گداخته شده به-وسیله ی یک فازی از پلی سیلیکان یا برخی پلیمرهای دیگر پوشانده شده است. در میکرواستخراج با فاز جامد فایبر حجم کوچک و ویژه‌ای از فاز استخراجی می‌باشد که با چسب-های با تحمل دمایی بالا درون لوله زنگ نزن کوچک که انتهای آن به سوزن سرنگ امتداد می‌باید، چسبیده می‌شود. فایبر شکننده ابتدا درون سوزن سرنگ خودبند محافظت می‌شود سپس در مورد نمونه های مایع، فایبر پوشش داده شده درون محلول برای یک دروه‌ی زمانی حدود ۱۵-۲ دقیقه فرو برده می شود. نمونه به داخل فایبر جذب سطحی شده سپس فایبر به درون سوزن برگردانده و سوزن از ظرف نمونه خارج می گردد. و در این مرحله سوزن حاوی آنالیت استخراج شده به درون ورودی کروماتوگرافی تزریق می‌شود. فایبر در محفظه‌ی تزریق از درون محافظش خارج شده و سپس گرما باعث واجذب نمونه از فایبر گردد و آنالیت در راه ورودی ستون باریک کروماتوگرافی متمرکز می‌شود. شکل ۴ پیشرفت این روش را نشان می دهد. درسال ۲۰۰۰ میکرواستخراج با فاز جامد یک روش نسبتاً جدید در عرصه‌ی جداسازی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ معرفی شد [۳]
فهرست مطالب
مقدمه ۱
۱- استخراج با فاز جامد ۴
شکل۱- تصویر کشش یونی برای میکرواستخراج با فاز جامد. ۵
۱-۳- مراحل انجام استخراج با فاز جامد ۶
۱-۴- هدف از استخراج با فاز جامد ۷
شکل۳- مراحل میکرواستخراج با فاز جامد. ۸
۱-۵- خصوصیات فاز جامد ۸

۱-۶- انواع فازهای جامد ۸

۱- سیلیکاژل ۸
جدول۱- انواع فازهای پیوندی. ۹
۲- جاذب پلیمری ۹

۱-۷- ویژگیهای پلیمرهای قالب مولکولی ۱۰

۱-۸- مزایای روش ۱۰
۱-۹- کاربردهای استخراج با فاز جامد ۱۱
۱-۱۰- عوامل موثر بر استخراج با فاز جامد ۱۱
۲- میکرواستخراج با فاز جامد ۱۱
شکل ۴- نمودار پیشرفت میکرواستخراج با فاز جامد از سال ۲۰۰۰٫ ۱۳

۲-۱- مزایای میکرو استخراج با فاز جامد ۱۳

۲-۲- پارامترهای بهینهسازی کردن میکرواستخراج با فاز جامد ۱۳
۲-۳- عوامل موثر بر مقدار مادهی جذب شده ۱۶
۲-۴- انواع روشهای نمونه برداری ۱۶
۲-۶- معایب میکرواستخراج با فاز جامد ۱۸
شکل ۶- نمایش پوششهای پلیمری بر اساس قطبیت [۱]. ۱۹
جدول۲- پوششهای فایبری همراه با ضخامت و کاربرد. ۲۰
۲-۸- سنیتیک میکرواستخراج با فاز جامد ۲۰

۲-۹- انواع روشهای همزدن در میکرواستخراج با فاز جامد ۲۱

۲-۱۰- عوامل موثر بر میکرواستخراج با فاز جامد ۲۱
۲-۱۱- کاربردهای میکرواستخراج با فاز جامد ۲۲
۳- الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد ۲۳
۳-۱- بهینه سازی و آماده‌سازی فایبر ۲۴
۳-۳- تأثیر پتانسیل کاربردی در بازده الکترو- میکرواستخراج با فاز جامد ۲۵
شکل۸- بازده استخراج متامفتالین A) با اعمال پتانسیلB) بدون اعمال پتانسیل. ۲۶
شکل۹- ولتامتری چرخهای با مغز مداد برای محلول متامفتالین. ۲۷
۳-۴- تأثیر نمک در بازده استخراج ۲۷
شکل۱۰- اثر نمک بر بازده استخراج. ۲۸
۳-۵- تأثیر pH در ضریب استخراج ۲۸
۳-۶- بهینه سازی سرعت هم‌زدن ۲۹
۳-۷- بهینه کردن زمان و کاربرد پتانسیل ۲۹
شکل۱۲- اثر زمان واکنش بر بازده استخراج. ۳۰
۳-۸- بهینه کردن دمای واجذب ۳۰
۳-۹- ارزیابی انتخابپذیری روش ۳۱
۳-۱۰- روش تجزیه‌ای ۳۲
جدول ۳- مشخصههای آنالیتیکی استفاده از دو نوع فایبر در الکترو-میکرواستخراج با فاز جامد. ۳۲
۳-۱۱- نتیجه ۳۲

۴- میکرواستخراج فاز جامد با فایبر پلیمرهای قالب مولکولی ۳۳

۴-۱- کارایی استخراج ۳۵
۵- استخراج نقطهی ابری ۳۶
۵-۱- مراحل استخراج نقطهی ابری ۳۶
۵-۳- عوامل موثر بر استخراج نقطهی ابری ۳۸
۵-۴- مزایای روش استخراج نقطهی ابری ۳۹
۵-۵- کاربرد استخراج نقطه ابری ۳۹
۶- میکرواستخراج قطرهی تنها ۴۰

۶-۱-۱- مزایای میکرواستخراج با قطره ۴۱

۶-۱-۲- عیب میکرواستخراج با قطره ۴۱
۶-۲- میکرواستخراج قطره‌ی تنها به صورت مستقیم ۴۲
۶-۳- میکرواستخراج قطرهی تنها در فضای فوقانی ۴۳
۶-۴- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع ۴۵
شکل۱۹- میکرواستخراج مایع- مایع- مایع. ۴۶
۶-۴-۱- عوامل موثر در استخراج ۴۶
۶-۵- میکرواستخراج جریان پیوسته ۴۸

۶-۵-۱- کاربردهای روش میکرواستخراج با جریان پیوسته ۵۰

۶-۵-۲- عوامل موثر بر روش میکرواستخراج با جریان پیوسته ۵۰
۷- میکرواستخراج قطرهی آلی شناور تجمعی ۵۱
۸- میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر ۵۲
۸-۱- انواع روشهای میکرواستخراج مایع با فایبر توخالی ۵۳
۸-۲- فاکتورهایی که بر روی این نوع استخراج تأثیر دارند ۵۵
۸-۳- عاملهای شلاتهکنندهی آلی ۵۵
۸-۴- کاربردهای روش میکرواستخراج فاز مایع با هالوفایبر ۵۶

۹- میکرواستخراج مایع مایع پخشی ۵۷

۹-۱-۱- عوامل موثر بر بازده استخراج ۵۸
۹-۱-۲- کاربردهای میکرواستخراج مایع – مایع پخشی ۵۹
۹-۱-۴- مقایسهی میکرواستخراج مایع مایع پخشی از نظر زمان استخراج ۵۹
۹-۱-۵- محاسبهی فاکتورهای موثر در روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی [۱۱]. ۶۰
۹-۲- میکرواستخراج تجمعی با واحد سرما ۶۱
۱۰- استخراج بر اساس امواج میکروویو ۶۳

۱۰-۱- مزایای روش استخراج با امواج میکروویو ۶۳

۱۱- روش‌های جدا کردن مایع ۶۴
۱۱-۲- استخراج مایع- جامد ۶۴
۱۳- استخراج با مگنت ۶۷
۱۴- استخراج آب فوق بحرانی ۷۰
۱۵- روشهای استخراج گاز ۷۱
۱۵-۱- استخراج فضای فوقانی ساکن ۷۱
۱۵-۲- فضای فوقانی لایهی نازک ۷۱
منابع: ۷۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله درباره آشنایی با رشته شیمی

مقاله درباره آشنایی با رشته شیمی

مقاله درباره آشنایی با رشته شیمی

مقاله درباره آشنایی با رشته شیمی در ۱۴ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
شیمی
هدف : شيمي علم اتم‌ها، پيوندها و مولكول‌هاست. دانشي كه مي‌تواند خواص ماده، چگونگي تغييرات و شيوه توليد آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا كهكشان‌ها بررسي كند و رشته شيمي، رشته‌اي است كه به پرورش متخصصاني مي‌پردازد كه با مطالعه و تحقيق و آزمايش به ابداع و نوآوري پرداخته و يا فرآورده‌هاي شيميايي را كنترل مي‌كنند. دكتر محمدحسين رفيعي استاد شيمي دانشگاه…

Mass and heat transfer : analysis of mass contactors and heat exchangers

Mass and heat transfer : analysis of mass contactors and heat exchangers

Mass and heat transfer : analysis of mass contactors and heat exchangers

Title: Mass and heat transfer : analysis of mass contactors and heat exchangers | Author(s): T W F Russell; Anne Skaja Robinson; Norman Joseph Wagner | Publisher: Cambridge University Press | Year: 2008 | Language: English | Pages : 402 | Size: 10 MB  | Extension: pdf
 
This text allows instructors to teach a course on heat and mass transfer that will equip students with the pragmatic, applied skills required by the modern chemical industry. This new approach is a combined presentation of heat and mass transfer, maintaining mathematical rigor while keeping mathematical analysis to a minimum. This allows students to develop a strong conceptual understanding, and teaches them how to become proficient in engineering analysis of mass contactors and heat exchangers and…

Fundamentals of Heat and Mass Transfer+ solution manual

Fundamentals of Heat and Mass Transfer+ solution manual

Fundamentals of Heat and Mass Transfer+ solution manual

Title: Fundamentals of Heat and Mass Transfer | Author(s): Frank P. Incropera | Publisher: Wiley | Year: 2006 | Edition: 6th | Language: English | Pages : 999 | Size: 57 MB | Extension: pdf
 
This bestselling book in the field provides a complete introduction to the physical origins of heat and mass transfer. Noted for its crystal clear presentation and easy-to-follow problem solving methodology, Incropera and Dewitts systematic approach to the first law develops reader confidence in using this essential tool for thermal analysis. Readers will learn the meaning of the terminology and physical principles of heat transfer as well as how to use requisite inputs for computing heat transfer rates and/or material temperatures.
 
Table of contents : Front…

Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications

Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications

Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications

Title: Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications | Author(s): Yunus Cengel, Afshin Ghajar | Publisher: McGraw-Hill | Year: 2014 | Edition: 5 | Language: English | Pages : 1208 | Size: 26 MB | Extension: pdf
 
With complete coverage of the basic principles of heat transfer and a broad range of applications in a flexible format, Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, by Yunus Cengel and Afshin Ghajar provides the perfect blend of fundamentals and applications. The text provides a highly intuitive and practical understanding of the material by emphasizing the physics and the underlying physical phenomena involved. This text covers the standard topics of heat transfer with an emphasis on physics and real-world every day applications, while…

Hydrodynamics, Mass, and Heat Transfer in Chemical Engineering

Hydrodynamics, Mass, and Heat Transfer in Chemical Engineering

Hydrodynamics, Mass, and Heat Transfer in Chemical Engineering

Title: Hydrodynamics, Mass, and Heat Transfer in Chemical Engineering | Author(s): A.D. Polyanin, A.M. Kutepov | Publisher: Gordon & Breach Publishing Group | Year: 2001 | Edition: 1st | Language: English | Pages: 406 | Size: 20 MB | Extension: pdf
 
Hydrodynamics, Mass and Heat Transfer in Chemical Engineering contains a concise and systematic exposition of fundamental problems of hydrodynamics, heat and mass transfer, and physicochemical hydrodynamics, which constitute the theoretical basis of chemical engineering in science. Areas covered include: fluid flows; processes of chemical engineering; mass and heat transfer in plane channels, tubes and fluid films; problems of mass and heat transfer; the motion and mass exchange of power-law and viscoplastic fluids…

عنوان فایل : Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics


مشخصات فایل دانلودی:

عنوانFundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

دسته بندی فایل شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics ” را دانلود بفرمایید:

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics

Title: Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics | Author(s): Themis Matsoukas | Publisher: Prentice Hall | Year: 2012 | Language: English | Pages : 570 | Size: 46 MB | Extension: pdf
 
 
 
Description:
The Clear, Well-Organized Introduction to Thermodynamics Theory and Calculations for All Chemical Engineering Undergraduate Students
 
This text is designed to make thermodynamics far easier for undergraduate chemical engineering students to learn, and to help them perform thermodynamic calculations with confidence. Drawing on his award-winning courses at Penn State, Dr. Themis Matsoukas focuses on “why” as well as “how.” He offers extensive imagery to help students conceptualize the equations, illuminating…

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – Fundamentals of Chemical Engineering Thermodynamics – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Thermodynamic,Chemical Engineering

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.

 

 

عنوان فایل : معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

به صورتpdf
معنی کامل کلمات به صورت درس به درس
دارای متضاد و مترادف کلمات
نحوه تلفظ و املا
فایلی کامل و تضمینی…


مشخصات فایل دانلودی:

عنوانمعنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

دسته بندی فایل شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس ” را دانلود بفرمایید:

معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس

به صورتpdf
معنی کامل کلمات به صورت درس به درس
دارای متضاد و مترادف کلمات
نحوه تلفظ و املا
فایلی کامل و تضمینی…

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – معنی کامل کلمات زبان انگلیسی دهم درس به درس – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.

 

 

عنوان فایل : نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

کاملا عالی همراه با پاسخ نامه در هندسه پایه دهم نوبت اول…


مشخصات فایل دانلودی:

عنواننمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

دسته بندی فایل شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم ” را دانلود بفرمایید:

نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم

کاملا عالی همراه با پاسخ نامه در هندسه پایه دهم نوبت اول…

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه سوال هندسه همراه با پاسخ نامه نوبت اول پایه دهم – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.

 

 

عنوان فایل : Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition)

Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText -- Access Card Package (2nd Edition)

Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition)

Title: Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition) | Author(s): Nivaldo J. Tro Series: | Publisher: Pearson | Year: 2017 | Language: English | Pages : 1172 | Size: 70 MB  | Extension: pdf
 
NOTE: This edition features the same content as the traditional text in a convenient, three-hole-punched, loose-leaf version. Books a la Carte also offer a great value; this format costs significantly less than a new textbook. Before purchasing, check with your instructor or review your course syllabus to ensure that you select the correct ISBN. Several versions of MyLab™ and Mastering™ platforms exist for each title, including customized versions for individual schools, and…


مشخصات فایل دانلودی:

عنوانChemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition)

دسته بندی فایل شیمی

شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین صفحه دانلود بفرمایید. این سایت با دارا بودن بانک اطلاعات گسترده از فایل های مورد نیاز جامعه بهترین مکان برای جست و جوی فایل های مورد نیاز می باشد. صدها هزار فایل با عناوین مختلف جهت دانلود گردآوری شده استتحقیق، مقاله،پروژه، کتاب، جزوه و فایل های کم یاب موبایل از جمله فایل های موجود در سایت جهت دانلود هموطنان عزیز می باشد. برخی از فایل ها رایگان و برخی پولی می باشند که در صورت پرداخت وجه لینک دانلود ظاهر خواهد شد. همه فایل ها دارای پشتیبانی بوده و در صورت بروز مشکل می توانید از طریق صفحه تماس با ما در سایت فروشنده اقدام به حل مشکل خود نمایید. از کادر موجود در زیر می توانید فایل ” Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition) ” را دانلود بفرمایید:

Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText -- Access Card Package (2nd Edition)

Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition)

Title: Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition) | Author(s): Nivaldo J. Tro Series: | Publisher: Pearson | Year: 2017 | Language: English | Pages : 1172 | Size: 70 MB  | Extension: pdf
 
NOTE: This edition features the same content as the traditional text in a convenient, three-hole-punched, loose-leaf version. Books a la Carte also offer a great value; this format costs significantly less than a new textbook. Before purchasing, check with your instructor or review your course syllabus to ensure that you select the correct ISBN. Several versions of MyLab™ and Mastering™ platforms exist for each title, including customized versions for individual schools, and…

از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – Chemistry: Structure and Properties, Books a la Carte Plus Mastering Chemistry with Pearson eText — Access Card Package (2nd Edition) – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:

Chemistry

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید

روش دانلود:

پس از انتقال به سایت فروشنده در قسمت پایین صفحه روی پرداخت کلیک نمایید و پس از انتقال به سایت بانک، اقدام به وارد کردن اطلاعات خواسته شده از جانب بانک نمایید و پس از تکمیل و پرداخت به صفحه فروشگاه باز خواهید گشت و لینک های دانلود را مشاهده خواهید کرد و با کلیک بر روی آنها فایل شما دانلود می شود. تا تکمیل همه لینک های دانلود، صفحه باز شده را نبندید.

با وارد کردن ایمیل لیست لینک ها را نیز در ایمیل خود دریافت می نمایید که توصیه ما وارد کردن ایمیل و دریافت آنها در ایمیلتان هست تا در صورت بروز مشکل بتوانید از ایمیل خود برای دریافت فایل ها اقدام نمایید.