بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان ….. سال …..

دانلود فایل -بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان ….. سال …..- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان ….. سال ….. ، روان شناسی می باشد

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان ..... سال .....

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خودکشی جوانان شهرستان ….. سال …..

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات

۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱-۲بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. ۲
۱-۳اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۴اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴-۱هدف کلی……………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۴-۱اهداف…

f67

پایان نامه بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

پایان نامه بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

پایان نامه بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها

پایان نامه بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر با سابقه فعاليت امدادي آنها  در ۱۰۰ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
چكيده
موضوع پژوهش حاضر بررسي بين ميزان افسردگي امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج با سابقة فعاليت امدادي آنهاست كه بدين منظور ۲۵ امدادگري كه بيش از ۴ سال سابقة فعاليت داشتند و ۲۵ امدادگري كه كمتر از۴ سال سابقة فعاليت داشتند به شيوة نمونه گيري در دسترس انتخاب و افسردگي آنها با پرسشنامة افسردگي بك سنجيده شد و در اين…

پایان نامه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي

پایان نامه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي

پایان نامه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي

پایان نامه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي  در ۶۰ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
فصــل اول
كليات
۱- مقدمه
۲- بيان مسأله
۳- اهميت و ضرورت مسأله
۴- اهداف تحقيق
۵- سؤالات و فرضيات تحقيق
۶- روش تحقيق
۷- تعريف واژه‎ها و اصطلاحات
 
 
مقدمه
مطالعه پيرامون نحوه رفتار والدين و ويژگيهاي فرزندان موضوع بسياري از تحقيقات علمي در كشورهاي مختلف جهان بوده است از جمله موارد مهم و اساسي در اين تحقيق ويژگي عزت نفس…

پایان نامه بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان

پایان نامه بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان

پایان نامه بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان

پایان نامه بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان  در ۱۲۰ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
فصل اول
بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
مقدمه
با توجه به برخورد جوامع بشري با مسائل ناهمگون بي شمار فزاينده وابستگي متقابل بين كشور‌ها، تحليل رفتن منابع طبيعي، سرعت فزاينده تغييرات و مسائل عديده‌اي از اين قبيل نياز به يافتن تصويري هر چه جامع‌تر و دقيقتر از آينده براي هر جامعه از ضروريات…

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان – روانشناسی – word

دانلود پایان نامه  بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان - روانشناسی - word

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان – روانشناسی – word

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هيجان خواهي و جنسيت در بين دانش آموزان
رشته روانشناسی 
۵۵ صفحه با فرمت word
 
چكيده…………………………………… ۱
فصل اول…………………………………. ۲
مقدمه…………………………………… ۳
بيان مسئله………………………………. ۴
سوالهاي تحقيق……………………………. ۶
موضوع تحقيق……………………………… ۶
فرضيه تحقيق……………………………… ۶
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق…………………. ۶
تعريف اصطلاحات……………………………. ۷
فصل دوم (ادبيات و…

دانلود پایان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني – روانشناسی – word

دانلود پایان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني - روانشناسی - word

دانلود پایان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني – روانشناسی – word

دانلود پایان نامه بررسي رژيم درماني و تغذيه‌ي مناسب در كنترل بيماري اسكيزوفرني 
رشته روانشناسی 
شامل ۱۲۰ صفحه با فرمت word
 
 
فصل اول
مقدمه……………………………….. ۲
اسكيزوفرني…………………………… ۳
تاريخچه‌ي اسكيزوفرني…………………… ۴
همه گيري شناسي……………………….. ۶
سن و جنس…………………………….. ۶
فصلي بودن تولد……………………….. ۷
توزيع جغرافيايي………………………. ۷
ميزان توليد مثل………………………. ۷
بيماري جسمي……………………………..

پایان نامه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

پایان نامه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

پایان نامه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار

پایان نامه بررسي تاثير ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوي ورزشكار و غيرورزشكار  در ۷۵ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
مقدمه:
يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه يافتگي كشورها، سطح سلامت و تندرستي افراد جامعه است. به بيان ديگر، سطح سلامت و تندرستي در كشورهاي توسعه يافته مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهاني است. كارشناسان اهم راه‌هاي دستيابي به سلامت و تندرستي را تغذيه مناسب، رعايت اصول بهداشتي و اجراي فعاليت‌هاي جسماني مي‌دانند كه هر يك به…

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی  در ۷۵ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
چکیده:
سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است.
مواد و روش، این پژوهش بر روی ۸۰ فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد.
ابزار مود استفاده ، پرسشنامه…

پایان نامه بررسی تغییر نگرش مخاطبین نوجوان بر اثر استفاده مداوم خانواده از ماهواره بر هوش هیجانی نوجوانان

پایان نامه بررسی تغییر نگرش مخاطبین نوجوان بر اثر استفاده مداوم خانواده از ماهواره بر هوش هیجانی نوجوانان

پایان نامه بررسی تغییر نگرش مخاطبین نوجوان بر اثر استفاده مداوم خانواده از ماهواره بر هوش هیجانی نوجوانان
به تعداد ۱۲۰ صفحه pdf
مناسب دانشجویان رشته روانشناسی در همه گرایشها
 
چکیده
فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش
فصل سوم : روش پژوهش
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پزوهش
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
فهرست جداول
فهرست نمودارها
پیوست…

پایان نامه بررسي رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان رشته هاي مديريت صنعتي و بازگاني دانشگاه آزاد ابهر

پایان نامه بررسي رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان رشته هاي مديريت صنعتي و بازگاني دانشگاه آزاد ابهر

پایان نامه بررسي رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان رشته هاي مديريت صنعتي و بازگاني دانشگاه آزاد ابهر

پایان نامه بررسي رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان رشته هاي مديريت صنعتي و بازگاني دانشگاه آزاد ابهر  در ۱۱۵ صفحه با فرمت word و قابل ویرایش
مقدمه:
كلمه استرس از زبان انگليسي گرفته شده است و معادل دقيقي غير از كلمه فشاردر فارسي نداردو آن هم معناي وسيع و طيف گسترده آن را نمي رساند ،‌لذا از همان لغت استرس كه استفاده جهاني پيدا كرده است استفاده مي كنيم. بنا بر گفته تعدادي از دانشمندان، تمام بيماريهاي موجود در انسان ازجهاتي با استرس ارتباط…