پایان نامه کارشناسی ارشد رشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری

جهت گازسوز کردن خودروها و عمومی سازی استفاده آنها،اولویت اول مربوط به تاسیس ایستگاه های سوخت رسانی می باشددر طراحی آن به مسایلی نظیر استقرار در محل مناسب،میزان سوددهی و همچنین پتانسیل رشد و بهره برداری،باید توجه نمود

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۱۹٫۴۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۴۴۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی ارشدرشته نفت و شیمی با عنوان ایستگاه های سوخت گیری

(بصورت جامع و کامل)
مقدمه:
جهت گازسوز کردن خودروها و عمومی سازی استفاده آنها،اولویت اول مربوط به تاسیس ایستگاه های سوخت رسانی می باشد.در طراحی آن به مسایلی نظیر استقرار در محلمناسب،میزان سوددهی و همچنین پتانسیل رشد و بهره برداری،باید توجه نمود.در این فرآیند میبایت که ایستگاه های CNG در مقایسه با ایستگاه های سوخت مایع نظیر بنزین وگازوییل قابل رقابت باشند.در راستا باید به سیستم توزیع کننده را با همان امکانات و حتی بیشتر از ایستگاه های مایع تهیه نمود.از همه مهمتر باید زمان سوختگیری را به نحوی کاهش داد.
مشكلاتی از قبیل بالابودن آلودگی های زیست محیطی و هزینه بالای تهیه سوخت های نفتی مایع از یك سو و پایین بودن قیمت گاز طبیعی نسبت به سوختهای مرسوم نظیر بنزینو گازوئیل وجود گاز طبیعی و ارزان تر بودن فرایند لازم جهت آماده سازی گاز طبیعی برای مصارف صنعتی از سوی دیگر ، باعث ایجاد تمایل شدیدی دركشورهای مختلف برایاستفاده از گازطبیعی به عنوان سوخت خودروها گردیده است.
گاز طبیعی از سوختهای پاك به شمارمی آید كه در صورت استفاده صحیح آن درخودروها، میزان ذرات آلاینده مضرخروجی ازخودروهاتاحدزیادی كاهش خواهدیافت۰گسترش استفادهازگاز طبیعی وعمومی سازی خودروهای گازسوزدرمرحله اول نیازمنداحداث جایگاه سوخت رسانی CNG است زیرا تازمانی كه پشتوانه مناسبی برای تامین سوخت گازطبیعی ازطریق ایستگاههای سوخت رسانی وجود نداشته باشد به استفاده از خودروهای گازسوز نیز وجود نخواهد داشت.

ایستگاه سوخت رسانی CNG :

درطراحی یك ایستگاه سوخت رسانی CNG باید به مسائلی نظیر انتخاب محل مناسب برای احداث ایستگاه میزان سوددهی و همچنین پتانسیل رشد و بهره برداری توجه نمود،این كار باید به گونه ای صورت گیرد كه ایستگاههای سوخت رسانی CNG قابل رقابت با ایستگاههای سوختهای مایع نظیر بنزین و گازوئیل باشند دراین راستا با سیستم های توزیع سوخت در ایستگاههای سوخت رسانی CNG باید از امكاناتی مشابه یا حتی بالاتر ازایستگاههای سوخت رسانی مرسوم برخوردار باشند.
کلمات کلیدی:

CNG
خشک کن گاز
کمپرسور ایستگاه گاز
ایستگاه های سوخت گیری

ایستگاه های سوخت رسانی

-تجهیزات ایستگاه سوخت رسانی CNG :

درایستگاههای سوخت رسانی CNG معمولاً گازورودی پس از عبور از اتاق اندازه گیری (متیرینگ) ، فیلتر، خشك كن گازو تعدادی شیر به قسمت ورودی كمپرسورهدایت خواهد شد.
تجهیزات اصلی CNG عبارتند از:
  1. ایستگاه متیرینگ
  2. دستگاه خشك كن
  3. كمپرسور
  4. مخازن ذخیره
  5. تابلوی اولویت بندی
  6. توزیع كننده ها
  7. تابلوی كنترل
به طور كلی نصب تجهیزات جایگاههای C.N.G براساس نوع آنها به صورت كانوپی یامجزا انجام می گیرد، دراجرای نصب تجهیزات باید دقت داشت كه تجهیزات فراهم شده و اتصالات بین آنها كاملاً شرایط استانداردهای مكانیكی و الكتریكی ایستگاه را رعایت نمایند۰ درنصب تجهیزات كه به صورت كانوپی می باشند، تجهیزات كمپرسور به صورت پكیج درمحل مربوطه جانمایی شده و پس ازآن ارتباطات مكانیكال و الكتریكال فی مابین كلیه تجهیزات اجرا می گردند درحالی كه درحالت نصب تجهیزات به صورت مجزا، تجهیزات كمپرسور به صورت پكیج نخواهد بود وبصورت جداگانه جانمایی ونصب می گردند
فهرست مطالب
فصل ۱:مقدمه

فصل ۲:انواع ایستگاه سوخت گیری از دیدگاه مختلف

فصل ۳:کمپرسورهای رفت و برگشت

فصل ۴:سیستم های خشک کن گاز طبیعی

فصل ۵:مخازن ایستگاه های گاز CNG

فصل ۶:توزیع کننده

فصل ۷:کنترل کننده و شیرآلات

فصل ۸:استانداردسازی و ماژول بندی

فصل ۹:پروسه طراحی،تایید و ساخت

فصل ۱۰:نکات طراحی مرتبط با مخازن و کمپرسور ایستگاه

فصل ۱۱:تیوب گذاری

فصل ۱۲:طراحی سازه ای
فصل ۱۳:نمونه هایی از طراحی ایستگاه با دیدگاه های مختلف
فصل ۱۴:نصب ایستگاه سوخت گیری
فصل ۱۵:ساخت،نصب،راه اندازی و انواع تست های ایستگاه سوخت گیری
فصل ۱۶:آموزش،نگهداری و عملکرد ایستگاه سوخت گیری
فصل ۱۷:تخمین مقدماتی هزینه برای انواع دستگاه ها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

SAGD یک روش حرارتی برای تولید و استخراج نفت سنگین می‌باشد این روش به صورت عمده برای چاه‌های چندگانة زوج به کار می‌روداین چاه‌های دوتایی افقی بوده و به صورت عمود با یکدیگر موازی‌اند

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۵۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله رشته مهندسی نفت با عنوان استخراج نفت به روش SAGD

مقدمه
SAGD یک روش حرارتی برای تولید و استخراج نفت سنگین می‌باشد. این روش به صورت عمده برای چاه‌های چندگانة زوج به کار می‌رود.این چاه‌های دوتایی افقی بوده و به صورت عمود با یکدیگر موازی‌اند. معمولاً طول چاه در قسمت افقی بیش از یک کیلومتر و فاصلة آنها از یکدیگر حدود ۵ متر است. چاهی که در قسمت بالاتر قرار می‌گیرد با عنوان چاه تزریقی و چاه پایین به نام «چاه تولیدی» شناخته می‌شود. عملیات با گردش بخار در هر دو چاه شروع می‌گردد که این عمل باعث می‌شود لغت سنگین (بیتومن) بین دو چاه به اندازه کافی حرارت دیده و به سمت چاه پایین روان گردد.
فضای خالی حاصله از جابه‌جائی نفت سنگین توسط بخار اشغال می‌شود که اتاقک بخار (steam chamber) را تشکیل می‌دهد. اتاقک بخار هر چه بیشتر نفت سنگین را حرارت داده و روان می‌گرداند تا آنجائی که همة نفت بین دو چاه را تخلیه کند. در این زمان گردش بخار در چاه تولیدی متوقف شده و بخار تنها از طریق چاه تزریقی به مخزن تزریق می‌شود. اتاقک بخار مخروطی شکل در قسمت انتهای خود به چاه تولیدی ختم می‌شود و از اطراف چاه تزریقی شروع به گسترش به سمت بالا می‌کند. لایه‌های جدید نفت سنگین که در معرض بخار قرار می‌گیرند گرم شده و ویسکوزیتة آن کاهش می‌یابد و در طول موزهای اتاقک بخار به سمت پایین که چاه تولیدی واقع شده روان می‌گردند.
بخار همیشه با فشاری کمتر از فشار ترک سازند به مخزن تزریق می‌شود.همچنین اغلب جریان چاه تولیدی محدود می‌شود تا دمای نفت سنگین تولیدی همواره زیر حالت اشباع بخار باقی بماند و از ورود بخار به درون چاه و رقیق شدن تولید جلوگیری شود به این عمل «تلة بخار» یا (steam trap) در SAGD گفته می‌شود. عملیات SAGD قادر است تا %۵۵ از نفت سنگین اولیه را به طور اقتصادی بازیابی کند. مفاهیم مهندسی زیادی در عملیات SAGD مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد از قبیل: سرعت بازیابی (R.R). بازده حرارتی، امکان و اقتصادی بودن حفاری چاه‌های جفت افقی، کیفیت بخار، سرعت تزریق بخار، فشار بخار، حداقل کردن تولید شن، حفظ فشار مخزن و همچنین جلوگیری از ورود ناخواستة آب.
کلمات کلیدی:

SAGD
چاه‌های چندگانه زوج
استخراج نفت سنگین
جهت‌گیری صفحات برش

استخراج نفت به روش SAGD

فهرست مطالب
استخراج نفت به روش SAGD 1
مقدمه ۱

فشار تزریق برای حداکثر کردن اثرات ژئومکانیکی: ۷

تأثیر جهت‌گیری صفحات برش ۱۲
SAGD کم‌عمق: ۱۲
SAGD: نیمه عمیق: ۱۳
چاه‌های عمود بر : ۱۴
چاه‌های موازی با : ۱۴

تأثیر عملکرد چاه‌ها: ۱۶

دگردیسی مخزن: ۱۶

استحکام پوش سنگ ۱۷
در این روش‌ها سرعت تولید و پروفایل حرارت و فشار مخزن در اطراف چاه بررسی می‌شود. ۲۰
SAGD پیوسته: ۲۰
۲٫ ایجاد اختلاف فشار بالا پیش از عملیات SAGD 22
مشخصات دستگاه MGT 35
تغییرات در MWD 37
قسمت افزایش شیب در hwp1v با استفاده از MWD 38
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

در استخراج نفت از مخازن، مقدار قابل توجهی نفت در خلل و فرج بستر کربناته به جای می ماند که استخراج درصدی از آن تاثیر شایسته ای بر اقتصاد نفت و سرمایه ملی دارد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر سیلابزنی میكروبی بر نمونه های مغزی مخزن نفتی آغاجاری

چکیده
– در استخراج نفت از مخازن، مقدار قابل توجهی نفت در خلل و فرج بستر کربناته به جای می ماند که استخراج درصدی از آن تاثیر شایسته ای بر اقتصاد نفت و سرمایه ملی دارد. در این تحقیق با استفاده از میکروارگانیسم جدید جداسازی شده از مخزن نفتی آغاجاری، آزمایش های تزریق به نمونه های مغزی مخزن انجام گرفت و با تزریق بیوسورفکتانت تولیدی، اثرتراوایی بر روی سه نمونه مغزی با تراوایی های ۵۴، ۱ و ۱۲ میلی دارسی بررسی شد. در نهایت میزان ازدیاد برداشت %۷/۱۰ برای مغزی با تراوایی ۵۴ میلی دارسی بدست آمد.
كلید واژه:

نمونه مغزی
بیوسورفکتانت
نگهدارنده مغزه
ازدیاد برداشت میکروبی نفت

۱- مقدمه
اغلب جابجایی سیالات در مخزن با تزریق یک سیال یا فاز جابجاکننده مانند آب و از طریق جاروب کردن و بیرون راندن سیال جابجا شونده ( فاز نفت) انجام می شود. مطالعات انجام یافته برای بررسی ساز و کارهای مخازن شکاف‌دار، معطوف به آزمایشهایی است که در چند دهه اخیر بر روی بازیابی نفت از بلوکهای مجرد ماتریس انجام گرفته است. یکی از روش های تولید از مخازن شکاف دار سیلابزنی می باشد. وقتی در یک مخزن، عمل سیلابزنی را انجام دهند، مهمترین ساز و کار برای تولید نفت در این مخزن، آشام مویینه می باشد. یکی از روش های غلبه بر نیروی مویینه تزریق بیوسورفکتانت به مخزن می باشد. تزریق بیوسورفکتانت به مخازن، به دو منظور انجام می گیرد.- تزریق بیوسورفکتانت با کاهش کشش بین سطحی نفت و سنگ بستر، باعث کاهش نیروی مویینگی، که مانعی برای خروج نفت از خلال منافذ سنگ بستر است، می شود. تزریق بیوسورفکتانت باعث تغییر ترشوندگی سنگ مخزن شده و به جدا شدن نفت از سطح سنگ ها کمک می کند [۲٫۳].
فهرست مطالب
چکیده ۲
كلید واژه: ۲
۱- مقدمه ۲
۲- مواد و روش ها ۲
۲-۱ باکتری: ۲
۲-۲ محیط کشت: ۲
۲-۳ نمونه های مغزی و نفت خام: ۳
۲-۴ دستگاه تزریق به نمونه مغزی: ۳
۳- تزریق آب و بیوسورفکتانت به نمونه های مغزی ۳
۴- نتیجه گیری ۳
شكل۱- شماتیك دستگاه سیلابی زنی و تزریق
بیوسورفکتانت ۴
شكل۲- نمونه مغزی شماره۳ شكافدار ۴
مراجع ۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت

با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه خاص است

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود مقاله مهندسی نفت
بررسی اثر مواد فعال سطحی بر ازدیاد برداشت نفت

دانلود پایان نامهروشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

چکیده
با توجه به محدود بودن مخازن نفتی دنیا، بهره برداری مناسب از مخازن نفت برای بدست آوردن بیشترین میزان تولید، از جمله مهمترین مسائلی است که امروزه در صنعت نفت مورد توجه خاص است. استفاده از مواد شیمیایی در پروژه های ازدیاد برداشت نفت درنقاط مختلف دنیا نتایج خوبی داشته و باعث توجه بیشتر صنعت نفت به این روش شده است. در این مقاله، استفاده از مواد فعال سطحی در ازدیاد برداشت نفت بررسی گردید.
کلمات کلیدی:

پلیمر

ازدیاد برداشت

مواد فعال سطحی

كشش بین سطحی (IFT)

مقدمه:
برای بهبود بازیافت نفت به تله افتاده در میان منافذ ریز سنگ‌ها، از روش های مختلف ازدیاد برداشت نفت از جمله روش های حرارتی، شیمیایی، تزریق گاز و روش میکروبی (MEOR) استفاده می شود. تزریق مواد شیمیایی قلیایی (آلکالین‌ها) همراه با آب (در غلظت‌ کم) باعث کم شدن نیروی کشش بین سطحی آب و نفت، تولید امولوسیون، بالا رفتن گرانروی آب تزریقی و در نتیجه بالا رفتن راندمان جارویی نفت توسط آب و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن می‌شوند. پلیمرها نیز با بالا بردن گرانروی آب، سبب پایین آمدن نسبت تحرک آب به نفت (mobility) و در نتیجه افزایش بازیافت می‌شوند. از دیگر اثرات مهم پلیمرها می توان به کم کردن میزان آب لازم برای رسیدن به بازیافت نهایی نفت وبالا بردن بازده ‌جارویی (بازده‌حجمی) نفت اشاره کرد [۱].
مواد فعال سطحی بعد از تزریق به مخازن نفتی، به دلیل داشتن دو سر آبدوست و آبگریز تمایل دارند بین فاز آب و نفت قرار بگیرند. این مواد با تشکیل مایسل باعث کاهش شدید نیروی کشش بین سطحی دو فاز شده و جابجایی نفت های به تله افتاده را امکان پذیر می سازند. این مواد با کاهش کشش بین سطحی تا مرز صفر، می‌تواند ضریب جابجایی نفت را تا نزدیک ۹۰% افزایش داده و مقدار نفت اشباع باقی مانده را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند. همچنین نفت و آب به صورت امولوسیون در آمده و در بعضی از مخازن در شرایط خاص سبب افزایش ضریب جارویی نفت توسط آب می‌شوند[ ۳و۲ ].
فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه: ۲
مواد و روش ها: ۴
بحث و نتیجه گیری: ۴
شکل ۱: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در ۵/۰ درصد وزنی Na2CO3 6
شکل ۲: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در ۱ درصد وزنی Na2CO3 6
شکل ۳: منحنی تغییرات کشش بین سطحی در ۵/۱ درصد وزنی Na2CO3 6
مراجع : ۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

ر این تحقیق كوپلیمریزاسیون پیوندی، مونومر آكریل آمید (Am) به نشاسته ذرت با آغازگر سریك آمونیوم نیترات (CAN) انجام گرفته و تاثیر غلظت مونومر، غلظت آغازگر، زمان پلیمریزاسیون و دمای واکنش در پلیمریزاسیون پیوندی مورد بررسی قرار می گیرد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید

چكیده
– در این تحقیق كوپلیمریزاسیون پیوندی، مونومر آكریل آمید (Am) به نشاسته ذرت با آغازگر سریك آمونیوم نیترات (CAN) انجام گرفته و تاثیر غلظت مونومر، غلظت آغازگر، زمان پلیمریزاسیون و دمای واکنش در پلیمریزاسیون پیوندی مورد بررسی قرار می گیرد. پس از آزمایش بازده ی پیوند (GE%) و درصد پیوندزنی (Add-on%) به ترتیب ۸۹۳/۲۴% و ۰۶۲/۱۱% بدست آمد.
كلید واژه:

نشاسته
آكریل آمید
سریك آمونیوم نیترات
كوپلیمریزاسیون پیوندی

۱- مقدمه
در حفاریهای چاههای نفت و گاز از پلیمر به عنوان یك مواد افزودنی در ساختار گل حفاری استفاده می شود. افزودنیهای پلیمری به خوبی می توانند خواص رئولوژیكی گلهای حفاری را بهبود بخشند. كوپلیمریزاسیون پیوندی یک روش مناسب برای بهبود ماده ی تولیدی در خواص نشاسته می باشد. یكی از افزودنیهای پلیمری كه برای این منظور بكار می رود كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید می باشد. حضور كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید در گلهای حفاری سبب بهبود گرانروی، پایداری دیواره چاه و كنترل اتلاف صافی می شود. در این تحقیق هدف تولید كوپلیمر پیوندی نشاسته-آكریل آمید به منظور بهبود خواص رئولوژیكی گلهای حفاری می باشد.
فهرست مطالب
بررسی تاثیر عوامل واكنشی بر كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید ۱
چكیده ۱
كلید واژه ۲
۱- مقدمه ۲
۲- تاثیر عوامل واكنشی بر پارامترهای پیوندی ۲
۲-۱ آغازگر و غلظت آغازگر ۲
۲-۲ مونومرو غلظت آن ۳
۲-۳ اثر زمان کو پلیمریزاسیون ۳
۲-۴ اثردمای کو پلیمریزاسیون ۳
۳- روش كوپلیمریزاسیون پیوندی نشاسته-آكریل آمید ۴
۴- نتایج ۵
۵- مراجع ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی

در این تحقیق MMP برای چند نمونه نفت مخزن به کمک معادله حالت و به روش تحلیلی محاسبه شده است الگوریتم به کار گرفته شده در ترکیب با یک روش مشخصه سازی قادر به تفکیک نفت و گاز به تعداد اجزاء دلخواه و تعیینMMP می باشد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی

چکیده
– تزریق گاز قابل امتزاج به مخازن نفتی یكی از روش های ازدیاد برداشت می باشد، كه امروزه كاربرد وسیعی یافته است. از مهمترین اهداف در این فرایند تعیین حداقل فشار امتزاجی (MMP) است. در این تحقیق MMP برای چند نمونه نفت مخزن به کمک معادله حالت و به روش تحلیلی محاسبه شده است. الگوریتم به کار گرفته شده در ترکیب با یک روش مشخصه سازی قادر به تفکیک نفت و گاز به تعداد اجزاء دلخواه و تعیینMMP می باشد.
کلمات کلیدی:

فشار امتزاجی
تزریق گاز به مخزن
روش های ازدیاد برداشت

۱-مقدمه
در اثر تزریق گاز به مخزن، کشش بین سطحی کاهش یافته و نفت محصور‌شده در محیط متخلخل به حرکت در می آید. در صورتیکه فشار یا ترکیب گاز تزریقی به نحو مناسبی انتخاب شود می‌توان بر جابجایی مؤثر و ضریب بازیافت نفت افزود. امتزاج بین نفت موجود در مخزن و گاز تزریقی به مجموعه‌ای از برهم‌کنش‌های پیچیده منجر خواهد شد که با تعادلات ترمودینامیکی قابل‌توصیف می‌باشد، که در‌اثر آن اجزای گاز در نفت حل‌شده و اجزای نفت به فاز بخار انتقال می‌یابد. در تزریق گاز امتزاجی با توجه به ناچیز بودن کشش بین سطحی نفت و گاز، نفت باقیمانده در مخزن به حداقل خواهد رسید. حداقل فشار لازم برای تزریق امتزاجی گاز MMP نامیده شده و یک کمیت مهم در عملیا ت ازدیاد برداشت می باشد[۱].
فهرست مطالب
تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از روش تحلیلی ۱
چکیده ۱
۱-مقدمه ۱
۲- بررسی مدل ۱
۲-۲ تعیین حداقل فشار امتزاج برای سیستمهای سه تایی: ۲
۳- نتیجه گیری ۳
مراجع ۳
جدول(۱) : مقایسه نتایج به دست آمده از مدل و نتایج آزمایشگاهی ۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۰ بررسی می شود

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۲۱
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام(الگو و رهیافت SVAR)

چکیده
بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می شود که از سایر بخش های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین ۱۳۷۰ تا اسفند ماه ۱۳۹۰ بررسی می شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می گردد که در آن از متغییر های بازدهی سهام ، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه بعنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش-بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می یابد.
واژگان کلیدی:

الگوی SVAR
تکانه قیمت نفت
شاخص قیمت بازار سهام

۱-مقدمه
اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محصولی است که بر پایه درآمدهای نفتی استوار است و بخش عمده درآمدهای کشور را درآمد های نفتی تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن اینکه تغییر قیمت نفت، موجب تغییر درآمد نفت می گردد. بررسی تأثیر این نوسانات بر رشد اقتصادی ضروری است. چرا که رشد اقتصادی یکی از محورهای اساسی توسعه یافتگی هر کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران، اقتصادی وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام می باشد و این وابستگی طی سالیان طولانی بطور گسترده ای در تمام تاروپود این اقتصاد بوجود آمده است. لذا بررسی اثرات و پیامدهای نوسان قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام دارای اهمیت می باشد[۸].
اصولاً موفقیت بورس و جذابیت آن برای سرمایه گذاران بالقوه از طریق افزایش بازدهی و شاخص قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادار امکان پذیر می شود. همانطور که می دانیم عوامل متعددی از جمله عوامل داخلی، اقتصادی، روانی، سیاسی و غیره می توانند شاخص قیمت بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهند. نوسانات این متغیر و بی ثباتی آن ها در طول زمان باعث ایجاد اشکال در تصمیمات و پیش بینی های اقتصادی شرکت ها و سرمایه گذاران می شود. در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاران به دنبال کسب بازده از سرمایه گذاری خود هستند و سعی دارند که از مقدار آتی بازده سهام اطلاعاتی کسب کنند. مشخص بودن متغیرهای مؤثر بر قیمت و بازده سهام می تواند راه گشایی برای سرمایه-گذاران جهت شناخت ساز و کار بازار سهام و برنامه ریزی آتی باشد. یکی از عواملی که تأثیر قابل ملاحظه ای بر قیمت و بازده سهام دارد، قیمت نفت است.
با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پر رونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثر-گذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر می رسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاست گذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص قیمت بازار سهام در بورس اوراق بهادر مورد بررسی قرار می گیرد[۷و۲].
فهرست مطالب
اثر تکانه های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام ۱

رهیافتSVAR 1

چکیده ۳
واژگان کلیدی: ۳
۱-مقدمه ۴
۲-بیان مسأله ۴
۳-پیشینه پژوهش ۶
۴-روش پژوهش ۸
۵-ارزیابی نتایج : ۹
۶-نتایج آزمون ریشه ی واحد ۹

جدول ۱ : بررسی ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون ADF 10

۷-تعیین طول وقفه بهینه ۱۰
جدول ۲ تعیین طول وقفه بهینه ۱۱
۸-نتایج آزمون همگرایی ۱۱
جدول۳ نتایج آزمون همگرایی یوهانسن ۱۲
۹-برآورد الگویSVAR 12
۱۰-بررسی نتایج تابع واکنش آنی ۱۴
نمودار ۲ نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به نرخ ارز واقعی ۱۷
نمودار ۳ نتایج تابع واکنش آنی شاخص قیمت بازار سهام به قیمت سکه ۱۷
۱۱-تجزیه واریانس ۱۷
۱۲-خلاصه و نتیجه گیری ۱۸
۱۳-توصیه های سیاستی: ۱۹
۱۴- پیشنهاد برای مطالعات آتی ۱۹
منابع و مآخذ ۲۰
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

هدف از این پایان نامه جامع،بررسی روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی می باشد

دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد مهندسی نفت (بهره برداری از منابع نفت) با عنوان روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

مقدمه:
استفاده صحیح از منابع نفتی كشور، به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می‌كند تا با مدیریت صحیح این منابع آشنا شویم.. از نكات قابل توجه در مدیریت مخازن، اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن، بالابردن راندمان تولید و سعی بر نگه ‌داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد.در متن زیر سعی شده است تا ضمن آشنایی اجمالی با روش های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی، بستری برای انعكاس نظرات كارشناسان كشور به منظور ارائه راه حل-های مناسب در بهبود عملكرد مخازن نفتی ایجاد شود.

روش های به‌كار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از :

*تزریق گاز
*تزریق آب
*تزریق متناوب آب و گاز
* روش حرارتی
* تزریق فوم و ژل های پلیمری
* استفاده از مواد شیمیایی كاهش‌دهندة نیروی كشش سطحی
* استفاده از روش میكروبی(M.E.O.R.)
کلمات کلیدی:

تزریق
مخازن نفتی
روشهای ازدیاد برداشت مخازن نفتی

تزریق گاز:

روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیر‌امتزاجی صورت می گیرد. در روش امتزاجی، گاز طبیعی با افزودن تركیبات هیدروكربنی میانی c2 تا c6 غنی می-شود؛ به‌طوری كه بخش غنی‌شدة گاز تزریقی كه در ابتدای كار تزریق می گردد، با نفت مخزن امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاه های تولیدی هدایت می كند. راندمان افزایش بازیافت در این روش، بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یك دست و تراوایی آن نیز مناسب باشد، به ۶۵ تا ۷۵ درصد حجم نفت باقی‌مانده، می توان دست یافت.
در روش غیر امتزاجی، گاز به مخازن نفتی تزریق می گردد كه این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفت‌خیز خشكی و دریایی ایران اعمال می گردد. در این روش، گاز تزریقی در قسمت بالای مخزن متراكم می شود و فشار مخازن را افزایش می دهد و حركت نفت را سهولت می-بخشد.
باید توجه داشت كه لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع تركیبات هیدرو كربنی باشد. در كشورهای صنعتی، از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی كه بخش اعظم آن ‌را دی اكسیدكربن تشكیل می دهد، برای تزریق استفاده میشود. در این روش، حتی راندمان بالاتر از تزریق گاز-های هیدرو كربنی است و فواید زیست‌محیطی نیز در پی دارد.تزریق آب: در این روش، آب به عنوان عامل فشار‌افزایی به مخزن به كار برده می شود.

تزریق آب و گاز:

از تزریق متناوب آب و گاز برای افزایش فشار در مخزن نیز می توان سود جست. در مورد روش تزریق آب به مخزن نیز باید در استفاده از این روش كمال احتیاط را به كار برد. برخی كارشناسان اعتقاد دارند، بازده این روش مطلوب نیست، زیرا راندمان كار نهایتاً ۳۵ درصد می باشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود. تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی كاربرد دارد و برای مخازن نفتی كشور كه عمدتا شكاف دار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد.
فهرست مطالب

فصل اول – انواع روشهای ازدیاد برداشت نفت ۴

روشهای مختلف ازدیاد برداشت از مخازن نفت ۵
تولید اولیه نفت ۵
ازدیاد برداشت ۶
تحلیل ۸
برداشت از مخازن با توجه به انواع برداشت ۹

بررسی تزریق گاز به منابع نفتی كشور ۱۳

روند تزریق گاز در كشور ۱۴
ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز co2 به منابع نفتی ۱۶
تزریق دی اكسید كربن مخازن وچالشها ۱۷
كنترل عملیات ازدیاد برداشت ۱۸
تحلیل ۱۸
ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق هوا ۱۹
روش تزریق هوا و نگرانی ها ۲۱
ازدیاد برداشت از مخازن به روش شیمیایی ۲۲

انواع روشهای تزریق پلیمر ۲۲

شرایط لازم برای تزریق پلیمر ۲۳
نمونه هایی از تزریق موفق پلیمر ۲۴
۱- میدان نفتی چاتورنارد ( فرانسه) ۲۴
۲- میدان نفتی داجینگ ( چین) ۲۵
ازدیاد برداشت از مخازن به روش میكروبی ۲۸

شیوه های متداول استفاده از میكروبها در ازدیاد برداشت ۳۰

۱- روش برون محل ۳۰
۲- روش در محل ۳۰
مزایای اقتصادی این روش ۳۲
میادین نفتی لیسبون آركانزاس باشوری ۳۳
پیشرفت تحقیقات و كاهش هزینه ۳۴
ازدیاد برداشت از مخازن به روش حرارتی ۳۷

انواع روشهای حرارتی ازدیاد برداشت ۳۷

مكانیزم های تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن ۳۸
ازدیاد برداشت از مخازن به روش تزریق بخار ۳۹
روش های تزریق بخار ۳۹
شرایط لازم برای تزریق بخار آب ۴۰
نمونه های موفق از كاربرد روش حرارتی ۴۱
ازدیاد برداشت از مخازن به روش احتراق درجا ۴۴
به كار گیری روش های ازدیاد برداشت نفت در ایالات متحده ۴۷
ضرورت تحقیقات در زمینه EOR 49
بهره برداری بهینه از گازهای همراه میادین نفتی ۵۱
۱- گازهای همراه استحصال شده در استان خوزستان ۵۲
۲- گازهای همراه استحصال شده در استان ایلام ۵۳
۳- گازهای همراه استحصال شده در استان بوشهر ۵۴
۴- گازهای همراه استحصال شده در استان لرستان ۵۴
۵- گازهای همراه استحصال شده در استان كرمانشاه ۵۵
۶ – گازهای همراه میادین نفتی دریایی ۵۵
نكته ۵۸

فصل دوم – روش های دیگر ازدیاد برداشت نفت ۶۰

تزریق گاز ( یكی از روشهای ازدیاد برداشت) ۶۰

روشهای مختلف ازدیاد برداشت ۶۲

تزریق گاز غیر امتزاجی ۶۲
تزریق گاز هیدروكربوری ۶۲
جابجایی دوگانه نفت در مخازن نفتی اشباع شده از آب ۶۴
تزریق گاز غیرهیدروكربوری ۶۵
برخی از مسائل اصلی در مطالعات آزمایشگاهی تزریق گاز ازت ۶۶

تزریق هوا یا تزریق گاز ازت غیرخالص ۶۷

تزریق گاز امتزاجی ۶۸
تزریق آب توان یافته ۷۱
حفاری افقی و تجهیزات روزمینی ۷۱
بهبود تجهیزات روزمینی ۷۲
عملیات نمك زدایی ۷۲
كلیاتی درباره آب نمك موجود در نفت خام ۷۲
مشكل وجود آب نمك در نفت خام ۷۳
چگونه آب نمك را از نفت جدا می كنند؟ ۷۴
سیستم ورودی یا نفت حاوی آب نمك ۷۸
سیستم آب ۷۹
سیستم نفت خروجی واحد تفكیك نمك ۸۲
ملاحضات عمومی درباره افتتاح و عملیات واحدهای جدا كننده نمك ۸۲
نتیجه گیری ۸۴

فصل سوم – روشهای میكروبی ۸۶

تولید پیوسته بیوسورفاكتانت از تجزیه كف ۸۷
مقدمه ۸۷
جامعه صنعت شیمیایی ۲۰۰۶ ۸۷
نشانه ها ۸۷
روشها و مواد ۹۱
روشهای تجربی – محیط و شرایط كشت ۹۱
طرح تجزیه پیوسته ۹۲
روش تحلیلی (‌فراكافتی) ۹۴
سورفكتین تجاری ۹۵
نتایج و تشریح مطالب ۹۶
تخمیر همگن پیوسته ۹۷
مقایسه ویژگی های رشد ۹۹
انتقال محصول در جای مناسب ۱۰۱
نتایج ۱۰۵
منابع و مآخذ ۱۰۶

روشهای ازدیاد برداشت

روشهای ازدیاد برداشت نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفت

روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود