دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

دانلود پاورپوینت مسائل با ابعاد بزرگ و الگوريتم تجزيه

قسمتی از متن…………….
 
به طور كلي مسائل برنامه‌ريزي خطي به دو گروه عمده قابل تقسيم هستند: مسائل داراي ساختاري خاص و مسائل فاقد اين ويژگي. شايد با بعضي از مسائل مانند مدل حمل و نقل، تخصيص و يا شبكه‌ها كه ساختاري خاص دارند، آشنا باشيد. اين مسائل به علت داشتن اين ويژگي امكان استفاده از الگوريتم‌هاي كارا تري از سيمپلكس را يافته و اين امر موجب كاهش محاسبات مي‌گردند.
دانتزيگ (Dantzig) تكنيك‌هاي محاسباتي كارا را به منظور كاهش محاسبات…

f67

دانلود پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو

دانلود پاورپوینت بهينه سازي در سيستمهاي نرم افزاري با تاکيد بر الگوريتمهاي جستجو

 
فهرست
بهینه سازی سيستم هاي نرم افزاري
طبقه بندي روشهاي جستجوي متمرکز(توزيع نشده)
طبقه بندي مسايل مربوط به جستجوي توزيع شده براساس نوع کاربرد (Application)
طبقه بندي الگوريتم هاي مورداستفاده در حل مسايل ارضاي محدوديت (الگوريتم هاي جستجوي آسنکرون)
طبقه بندي الگوريتم هاي مورداستفاده در حل مسايل يافتن مسير(برنامه نويسي پوياي آسنکرون)
طبقه بندي الگوريتم هاي جستجو در مسايل بهينه سازي ترکيبي
معرفي الگوريتم هاي مطرح در بهينه سازي ترکيبي…

f67

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

قسمتی از متن…………
 
تعاریف و مفاهیم:
برنامه ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، اطلاق می شود. ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری ، هسته اصلی برنامه ریزی شهری است که انواع استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند.
برنامه ریزی کاربری زمین شهری باید چارچوبی را برای طرح کاربری بهینه زمین به وجود آورد، تا اساس طرح کالبدی و تفصیلی هر بخش شهری مشخص شود. براساس…

f67

دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار

دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار

قسمتی از متن……….
 
سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . افزایش فشار، قند و كلسترول خون، اضطراب، ناراحتی عصبی و اختلالات شنوایی در كودكانی كه مادرانشان به هنگام بارداری در معرض سر و صدای بیش از حد مجاز بوده اند، از دیگر اثرات سوء آن بر سلامت انسان می باشد .
سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار…

f67

دانلود پاورپوینت هندبال

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت هندبال- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت هندبال ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت هندبال

دانلود پاورپوینت هندبال

فهرست
 
مقدمه
تاریخچه هندبال
مشخصات زمین
دروازه
توپ
جرائم
داوران
بازیکنان
هندبال ورزش زیبا و پر تحرکی است که میلیونها انسان در سراسر جهان از زن و مـرد در سنیــن مختــلف به آن میپــردازند و از آن لذت میبــرند . آموزش وپـرورش را میتوان طلیعه دار هنــد بال در جهان به حساب آورد. در کشور ما نیز نهال جوان هندبال در این نهاد کاشــته و رشد کرد . اولین مســابقات قهـرمانی کشــور در بین مـدارس برگــزار شـد و اولـین مســابقه خارجی هنـدبال را…

f67

دانلود پاورپوینت انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها

دانلود پاورپوینت انواع بیماریهای قلبی و روش های درمان آنها

 
قسمتی از متن…………………
 
کوآرکتاسیون آئورت: تنگی آئورت با درجات مختلف ممکن است در هر نقطه ای از آئورت عرضی تا دو شاخه شدن شریان ایلیاک اتفاق افتد ولی در ۹۸ درصد موارد پس از منشأگیری شریان ساب کلاوین نزدیک منشأگیری داکتوس آرتریوزوس (Juxta ductal ) اتفاق می افتد، کوآرکتاسیون آئورت ممکن است یک نمای سندرم ترنر باشد. در ۷۰ درصد موارد همراه با B.Ao.valve است. اختلالات دریچه میترال نظیر parachute mitral valve, supravalvor ring, sub Aortic stenosis ضایعات همراه هستند که مجموعاً…

f67

دانلود پاورپوینت عصب هشتم

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت عصب هشتم- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت عصب هشتم ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت عصب هشتم

دانلود پاورپوینت عصب هشتم

قسمتی از متن……..
 
بعد از این مرحله تست های رینه و وِبِر را انجام می دهیم •در تست رینه ، دیاپازون را مرتعش می کنیم و روی زایده ی ماستوئید در پشت گوش بیمار قرار می دهیم و می گوییم هر وقت صدا قطع شد اطلاع دهد سپس دیاپازون را به نحوی که قسمت U شکل آن رو به جلو باشد جلوی سوراخ همان گوش می گیریم که در حالت طبیعی فرد باید تقریباً ۱۰ ثانیه اضافه تر از حالت قبل بشنود (AC>BC). •در تست وِبِر هم دیاپازون مرتعش را در وسط پیشانی قرار می دهیم که باید در…

f67

دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها

دانلود پاورپوینت آلودگی آب ها

¨آب در روی زمین سه اثر دارد .
¨1- آب وضع هوای زمین را کنترل می کند . اگر آب نبود تغییرات دمای شب و روز زیاد می شد . ¨
۲- آب عامل فرسایش زمین است و می تواند مواد مختلف را تخریب کرده حمل کند و در جای دیگر رسوب دهد و باعث حاصل خیزی خاک شود ¨
۳-وجود آب برای زندگی ضروری است هرجا که آب بیشتر باشد جمعیت هم بیشتراست .به طور کلی آب آبادانی است . ¨
 
تعداد اسلاید : ۲۳ اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و…

f67

دانلود پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود پاورپوینت ارزیابی و شبیه سازی آنتنهای موبایل

 
 
 
فهرست
.۱فصل اول – مشخصات تشعشعي يک آنتن
.۲فصل دوم- آنتن های تلفن همراه
.۳فصل سوم – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن
PIFA .4فصل چهارم – نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق
تعداد اسلاید : ۵۹ اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس…

f67

دانلود پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی

دانلود فایل -دانلود پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل دانلود پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی ، علوم تربیتی می باشد

دانلود پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی

دانلود پاورپوینت کاربرد هوش مصنوعی در بورس و امور مالی

 
فهرست
•مقدمه
•چهار مورد از تکنولوژیها و تکنیک های حسابداری
•کاربردهای هوش مصنوعی در امور مالی
•پیش بینی روند قیمت سهام
•برآورد بهای تمام شده
•قیمت گذاري اوراق بهادار جدید
•منطق فازی
•کشف تقلب در صورت های مالی
•پیش بینی ورشکستگی
•هوش مصنوعي در سرمايه گذاري
•نتايج پژوهش
•پيشنهادهايي به سياست گذاران و دست اندرکاران 
تعداد اسلاید : ۱۱ اسلایدفرمت فایل: پاورپوینت ppt و قابل ویرایشآماده برای : ارائه…

f67