مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

هدف از این کار بهینه سازی آسیاب براسا فرایند فراوری و تصفیه شکلات از نظر زمان فراوری و مصرف ‏انرژی استآزمایش پس از طرح ریزی مرکب مرکزی‎(CCD)‎‏ برنامه ریزی شده و با توجه به زمان ‏فراوری‎(RT)‎‏ و سرعت شفت همزن‎(as)‎‏ به عنوان عوامل در نظر گرفته شده است

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۳۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان بهینه سازی پارامترهای فراوری شکلات در اسیاب گلوله ای

عنوان انگلیسی :

Optimization of processing parameters of a ball mill refiner for chocolate

چکیده :
هدف از این کار بهینه سازی آسیاب براسا فرایند فراوری و تصفیه شکلات از نظر زمان فراوری و مصرف ‏انرژی است.آزمایش پس از طرح ریزی مرکب مرکزی‎(CCD)‎‏ برنامه ریزی شده و با توجه به زمان ‏فراوری‎(RT)‎‏ و سرعت شفت همزن‎(as)‎‏ به عنوان عوامل در نظر گرفته شده است. متغیرهای تجربی ‏اندازه گیری ویژگی ها و شکلات های بدون قالب ریزی شده را در نظر گرفته است. مدل دوم داده ها را ‏بررسی می کند. ضریب مصرف انرژی نیز مهم بوده و همچنین محتوای مقدار اهن و اندازه ذرات مهم ‏است.
بهینه سازی عبارتست از به حداقل رساندن زمان فراوری با استفاده از تابع مطلوب. قبل از آزمایش ‏شرایط کار ۷۰دور در دقیقه بوده و زمان فراوری ۵۸دقیقه بوده است. شرایط مطلوب محاسبه شده توسط ‏بهینه سازی به شرح زیر است.۵۸دور در دقیقه و ۳۸٫۵ دقیقه برای زمان فراوری. شرایط کاری جدید ‏مشخص شده برای آسیاب گلوله ای در نظر گرفته شده است که خروجی۱۰۹ کیلوگرم بر ساعت تا ۱۵۶ ‏کیلوگرم بر ساعت را داشته و ۴۳%افزایش بهره وری دیده می شود. تجربه و شواهد در شرایط بهینه ‏سازی انجام شده برای اثبات نتایج بدست آمده انتظارات موجود را از متغیر وابسته تایید می کند.‏
کلیدواژه ها:

شکلات
طراحی تجربی
فراوری آسیاب میله ای
بهینه سازی،تابع مطلوب

مقدمه :
براساس قانون فعلی اروپا ‏Dir.200036/CE:UE2000)‎‏ تهیه شکلات به عنوان یک ‏محصول بدست امده از کاکائو و شکر است که شامل کمتر از ۳۵% مواد جامد کاکائوی بوده و مقدار کمتر از ‏‏18%کره کاکائو و کمتر از ۱۴%کاکائوی بدون چربی خشک می باشد. روش های سنتی شکلات گیری ‏براساس مخلوط کردن مواد تشکیل دهنده بوده و سپس انها توسط فرایند آسیاچرخشی خرد شده و ‏کنچینگ و معتدل سازی انجام می شود.
مهم تر از همه فرایند کنچینگ است که به منوظر حذف رطوبت ‏و طعم نامطلوب می باشد. در حالی که با این فرایند شکلات بسایر دلپذیر می شود. علاوه براین از انجا ‏که فرایند آسیاب چرخشی قبلا انجام شده است سطوح جدیدی را به وجود آورده است که توسط ‏کنچینگ پوشش داده نشده است. این سطوح جدید زاید بوده و بهبود خواص را در پی خواهد ‏داشت(بکت۱۹۹۹). دمای کار نیز برای تنظیم بسیار ضروری است چرا که باید کره کاکائو در محصول ‏نهایی به صورت جامد پایدار باقی بماند(تالبوت۱۹۹۹).
فراوری شکلات بستگی به نوع محصول،شیر و نوع ‏فرایند ومیله های آهنی اسیاب در مقابل موادی مانند شیرخشک که به صورت گرانوله بوده یا پودر ‏شکر بستگی دارد. این عملیات ممکن است پرزحمت بوده و براساس هزینه های جاری خود مانند ‏سرمایه،تعمیر ونگهداری و انرژی مورد ارزیابی قرار گرفته و ویژگی های محصول مانند توزیع اندازه ‏ذرات و شکل ذرات و میزان الودگی ها در محصول نهایی موثر باشد.
انتخاب تجهیزات برای کاهش اندازه ‏ذرات بستگی به عوامل بسیاری مانند نوع خوراک دستگاه و اندازه ذرات نهایی و نوع ماده در حال فراوری ‏است. فراوری شکلات اغلب با استفاده از ۵ رول انجام می شود. ۴ رول آسیاب است که به صورت عمودی در ‏وسط قرار دارد در حالی که یک رول خوراک دهنده با یک زاویه پایین تر از رول های قبلی قرار دارد. ‏میزان تغذیه تعیین توان و ظرافت نهایی شکلات را بر عهده داشته و با تغییر فاصله رول ها می توان ‏سرعت تولید را تغییر داد.(زیگلر و هاگ ۱۹۹۹). بسیاری از تولید کنندگان شکلات ها در ابعاد کوچک ‏نیاز به کارگاه های شکلات سازی کوچک و جمع وجود دارند که شامل سیستم فراوری رولی بوده و به ‏صورت سنتی می باشند.‏
فهرست مطالب :
چکیده:‏ ‏2‏
کلیدواژه:‏ ‏2‏
‏1-مقدمه:‏ ‏3‏
‏2-موارد و روش ها:‏ ‏6‏
‏2-1 طراحی تجربی:‏ ‏6‏

جدول ۱:انتخاب به طور تصاادفی تجربی برای زمان فراوری‎(rt)‎‏ و سرعت همزن‎(as)‎ ‏6‏

‏2-2 تولید شکلات:‏ ‏7‏

‏2-3 مصرف برق:‏ ‏9‏

‏2-4 اندازه ذرات:‏ ‏10‏
‏2-5 مقدار آهن:‏ ‏10‏
‏2-7 تجزیه و تحلیل اماری:‏ ‏11‏
‏3-نتایج و بحث:‏ ‏12‏

جدول ۲ نتایج مربوط به متغیرها برای آزمایش تمام مقادیر ‏13‏

جدول ۳:ضرایب مرتبه دوم چندجمله ای مدل معادله ۲ برای متغیر های آزمایشبا ضرایب رگراسیون و عدم تناسب ‏ANOVA ‏14‏
شکل ۳:سطح پاسخ اندازه ذرات ‏‎(d90)‎ ‏15‏
شکل ۴:سطح پاسخ محتوای اهن ‏16‏
جدول ۴:تابع مطلوبیت ارزش با مقادیر بالا و پایین و وزن هریک از متغیرها ‏17‏
‏4:نتیجه گیری:‏ ‏19‏
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

محرکه روش معمول مورد استفاده برای کاهش زمان اجرای برنامه های طولانی مدت استبا محرک ، ‏وضعیت برنامه د حال اجرا را که به صورت متناوب است را می توان آزاد کرد

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله ترجمه شده رشته صنایع غذایی با عنوان محرکه و مدل سازی برنامه زمان اجرا

عنوان انگلیسی :

Chekpointing and the Modeling of Program Execution

چکیده :
محرکه روش معمول مورد استفاده برای کاهش زمان اجرای برنامه های طولانی مدت است.با محرک ، ‏وضعیت برنامه د حال اجرا را که به صورت متناوب است را می توان آزاد کرد.پس از وقوع یک ‏شکست،برنامه سابق اجرا می شودو از اول دوباره شروع نمی شود.با توجه به اینکه محرکه همیشه می ‏تواند مفید باشد و اگر این باشد یک استراتژی مطلوب ممکن است به طوری که برای به حداقل ‏رساندن زمان اجرای مورد انتظار و یا به حداکثر رساندن احتمال زمان اجرای بیش از حد بحرانی عمل ‏کند.
در این فصل ما چندین مدل از محرکهو بهبود در برنامه را بر حسب به دست آوردن توزیع زمان ‏اجرای برنامه معرفی می کنیم.ما با مراجعه به برخی از نتایج موجود و همچنین معرفی و تجزیه ‏تحلیل مدلهای جدید اقدام می کنیم.نشان داده شده است که انتظار می رود اجرا به طور ‏خطی(نمایی)نیاز به محرکه دارد.علاوه بر این ، این مدل م تواند در مقایسه با استراتژی های مختلف ‏محرکه و برای تعیین فاصله بهینه بین باررک مورد استفاده قرار بگیرد.در طول فصل و در هر زمان ‏که مناسب است،سعی کنید کارهای تحقیقاتی دیگر را اضافه کنید.‏
کلیدواژه ها:

محرکه

مدل سازی

مدل سازی برنامه زمان اجرا

مقدمه :
تحمل خطا یکی از ویژگیهای مرد نظر در برنامه های کاربردی نرم افزارهایی است که به مدت ‏طولانی ممکن است در انواع زمینه ها از جمله محاسبات فشرده عددی شبیه سازی سیستم های ‏پیچیده ،نمایش پایگاه های داده هی بزرگ به کار رود.قابلیت اطمینان از چنین برنامه های ‏کاربردی ممکن است به یک علت خارجی به خطر بیافتدمانند قطع شدن برق،شکستن ‏دیسک،شکست پردازنده و انواع دیگر اختلالات در عملکرد سیستم و یا به دلیل خطرات دائمی ‏مانند آنهایی که در خود برنامه وجود دارد باشد.
تکنیکهای تحمل خطا(مانند فصل۴-۱)را میتوان به ‏منظور افزایش قابلیت اطمینان از چنین برنامه های کاربردی مورد استفاده قرار داد.با این حال اغلب ‏مستلزم هزینه و یا منابع اضافی است.به عنوان مثال اضافه کردن به عنوان مثال اضافه کردن یک ‏قابلیت راه اندازی مجدد پس از نو سازی می تواند موفقیت آمیز باشد.با این حال چنین توانایی راه ‏اندازی مجدد در برابر زمان اجرا بیش از حد به دلیل شکستهای مکرر و پس از فرآوری سنگین ‏محافظت نمی کند.زمان اجرای یک برنامه به عنوان زمان تعریف شده برای تکمیل محاسبات از جمله ‏تعمیرات و شروع مجدد پس از شکست است
فهرست مطالب :
چکیده :‏ ‏1‏
کلیدواژه ها:‏ ‏1‏
‏1-مقدمه :‏ ‏2‏
‏7-2-کارهای مرتبط ‏4‏

‏7-3-اجرای برنامه بدون محرکه :‏ ‏7‏

‏7-4 محرکه فاصله :‏ ‏8‏

‏7-4-1- مدل :‏ ‏9‏

‏7-4-2 زمان اجرا با فاصله های بازرسی :‏ ‏9‏

‏7-5 : محرکه در برنامه مدولار :‏ ‏10‏
‏7-5-1-زمان اجرای یک برنامه مدولار :‏ ‏11‏

‏6-7-1- مدل :‏ ‏14‏

‏7-6-2 زمان اجرای نیاز به پردازش ‏15‏

‏7-7 نتیجه گیری:‏ ‏15‏
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی

در این پژوهش کاربرد پردازش تصویر در حوزه های مختلف صنایع غذایی تشریح می گردد هدف این مقاله نشان دادن برتری های فناوری بینایی ماشین بر روش های سنتی و دستی مورد استفاده در صنایع غذایی است

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۱۳۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی

چکیده
در این پژوهش کاربرد پردازش تصویر در حوزه های مختلف صنایع غذایی تشریح می گردد . هدف این مقاله نشان دادن برتری های فناوری بینایی ماشین بر روش های سنتی و دستی مورد استفاده در صنایع غذایی است. بدین صورت که در آغاز معرفی کلی از پردازش تصویر و اجزای اصلی سیستم ان انجام شد و در ادامه محصولات غذایی گروه بندی شدند و پژوهش های انجام شده در هر گروه مورد بررسی قرار گرفتند.این محصولات بر اساس یک سری فاکتورها مورد ارزیابی قرار گرفتند که یکی از مهمترین انها فاکتور رنگ بود که در نهایت نتایج قابل توجهی به دست امد و این نتیجه حاصل شد که پردازش تصویر می تواند به عنوان یک روش سریع ، اقتصادی ، غیر تماسی(بدون دخالت انسان) و با دقتی بسیار بالا تر از روش های بازرسی چشمی و دستی ، در کنترل کیفیت خطوط تولید کارخانجات محصولات غذایی به کار گرفته شود.
کلمات کلیدی:

بینایی ماشین
پردازش تصویر
کنترل کیفیت
صنایع غذایی

رنگ سنجی

آنالیز تصویر

درجه بندی

جداسازی

مقدمه
روش های سنتی ارزیابی حسی در تعیین کیفیت مواد غذایی کاربرد زیادی دارند،ولی این روش ها زمان بر و پر هزینه هستند. بعلاوه نتیجه ی عملكرد این روشها نیز قابل تضمین نبوده و كنترل كیفیت یكنواخت و پایدار محصولات غذایی با این روشها امكان پذیر نیست .این عوامل سبب ایجاد انگیزه برای توسعه روش های جانشین است که در کلیدی محصول را ارزیابی کند. پردازش تصویر یکی از این روش هاست.که در مقابل روش های سنتی، سیستم های بینایی كامپیوتری غیر مخرب، كارآمد و مقرون به صرفه بوده و نیز نتایج باثبات تر و پایدارتری ارائه می كنند .بطور كلی سیستم های بینایی كامپیوتری بر مبنای تصویربرداری از محصول، حتی در حین عبور از خط تولید و سپس پردازش تصویر گرفته شده و آنالیز آن كار می كنند .
سیستم های بینایی كامپیوتری نه تنها اندازه، شكل، رنگ و بافت اشیاء را تشخیص می دهند بلكه ویژگیهای عددی اشیاء یا صحنه تصویر برداری شده را تعیین می كنند.در طی ۲۰ سال گذشته مطالعات قابل ملاحظه ای به منظور استفاده از بینایی ماشین در صنایع غذایی صورت گرفته است. امروزه کاربردهای متعددی برای این فناوری در صنایع غذایی وجود دارد که یکی از مهمترین انها کنترل کیفیت خط تولید کارخانجات تولیدکننده ی محصولات غذایی است.در این مقاله برآنیم تا خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در این زمینه را گردآوری کرده و بر اساس نتایج به دست آمده کارایی پردازش تصویر را با روش هایی سنتی مقایسه کنیم.
فهرست مطالب
کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی ۱
چکیده ۲
کلمات کلید ۲
۱- مقدمه ۲
۲- معرفی پردازش تصویر ۲

۲-۱اجزاء اصلی سیستم بینایی ماشین ۴

[۱]شکل(۱): اجزای سیستم بینایی ماشین ۴

۳- کاربرد پردازش تصویر در صنایع غذایی ۴

۳-۱پردازش تصویر با استفاده از فاکتور رنگ ۴

۳-۱-۱ برخی پژوهش های انجام شده در زمینه رنگ ۵

شکل(۲):سیستم کنترل کیفیت خط تولید] ۳[ ۵
۵- کارهایی که تاکنون انجام شده است ۶
۵-۱ انواع گوشت و مواد پروتئینی ۶
۵-۱-۱ گوشت قرمز ۶
۵-۱-۲ گوشت بره ۶
۵-۱-۳ میگو ۶
۵-۱-۴ تخم مرغ ۷
جداسازس تخم مرغ معیوب ۷

تشخیص تخم مرغ بارور و غیر بارور ۷

۵-۲ میوه ها ۷
۵-۲-۱ گوجه فرنگی ۷
شکل ۳-بلوک دیاگرام سیستم]۱۱[ ۸
۵-۲-۲سیب ۸
۵-۲-۳کدو حلوایی ۸
۵-۲-۴ زرشک ۹
۵-۲-۵ پرتقال ۹
۵-۲-۶ هویج ۹
۵-۲-۸ هلو ۱۰

۵-۲-۹تشخیص جنسیت گلابیkuler معطر ۱۰

۵-۳ غلات و دانه های روغنی ۱۰
۵-۳-۱ گردو ۱۰
۵-۳-۲ مغز گردو ۱۱
۵-۳-۳ برنج ۱۱
۵-۳-۴ پسته ۱۱
۵-۴ سایر مواد غذایی ۱۲
۵-۴-۱ نان غنی شده ۱۲
۵-۴-۲ شکلات شیری ۱۲

۷- رویکردهای جدید واحتمالی پردازش تصویر در آینده ۱۲

۸-نتیجه گیری ۱۳
مراجع ۱۳
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثر صمغ گوار و آنزیم آلفا آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم پز منجمد

این پژوهش با هدف استفاده از تکنولوژی نیم پز و منجمد کردن در افزایش زمان نگهداری نان بربری نیمه حجیم انجام گردیده است به منظور کاهش تاثیرات منفی انجماد و افزایش کیفیت محصول از آنزیم آلفا آمیلاز به همراه صمغ گوار استفاده شده است

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۲۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

اثر صمغ گوار و آنزیم آلفا آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم پز منجمد

چکیده
با توجه به گرایش جامعه به مصرف نان تازه و مشکلات اقتصادی بوجود آمده دراثر بیاتی سریع نان بربری، ضرورری است، که از تکنولوژی های جدید استفاده شود. در چند سال گذشته صنعت نانوایی با استفاده از تکنولوژی منجمد کردن ازمزایا و سود فراوان بهره برده است. علیرغم پیشرفتهای چشم گیری که در تولید محصولات نانوایی منجمد انجام شده، اجتناب از تاثیرات منفی فرایند منجمد کردن و نگهداری به صورت منجمد مشکل است.
این پژوهش با هدف استفاده از تکنولوژی نیم پز و منجمد کردن در افزایش زمان نگهداری نان بربری نیمه حجیم انجام گردیده است. به منظور کاهش تاثیرات منفی انجماد و افزایش کیفیت محصول از آنزیم آلفا آمیلاز به همراه صمغ گوار استفاده شده است.نان بربری به صورت نیم پز تهیه و به مدت ۱۵روز در دمای oC 18- نگهداری و پس از آن پخت کامل انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شده است. بررسی نتایج آزمون های حجم، خصوصیات بافت (سفتی و کشش پذیری) ، آنالیز رنگ و خصوصیات حسی نشان داد که افزودن صمغ گوار در سطح ۴/۰ و آنزیم آمیلاز در سطح ۰۷/۰ چه در اثر مستقل آنها و چه در اثر متقابل، سبب بهبود کلیه پارامترهای اندازه گیری شد.
واژه های کلیدی:

صمغ گوار
آنزیم آلفا آمیلاز
نان تهیه شده از خمیر منجمد
بهبود کیفیت نان بربری نیم پز منجمد

مقدمه
در چند سال گذشته صنعت نانوایی با استفاده از تکنولوژی منجمد کردن ازمزایا و سود فراوان بهره برده، و توانسته انتظارات تمامی بخش ها اعم از مردم، رستورانها و سازمانهای و حتی نانوایان را برآورده سازد. از لحاظ اقتصادی نیز منجمد کردن نان به علت افزایش تولید و استانداردبودن محصول مورد پذیرش قرار گرفته است (۲۰۰۷Selemulyo & zhu ). این تکنولوژی، روش مخصوص برای تولید محصولی است که پس از یک فرایند بهینه قادر باشد، برای یک زمان طولانی (بین یک هفته تا ۶ ماه) به صورت منجمد نگهداری و پس از پخت کیفیتی مانند نان تازه داشته باشد و مخمر باید در این مدت زنده بماند. (Vulicevica et al 2004). علیرغم پیشرفتهای چشم گیری که در تکنولوژی تولید محصولات نانوایی منجمد انجام شده است، اجتناب از تاثیرات منفی فرایند منجمد کردن و نگهداری به صورت منجمد مشکل است. محققان عوامل متفاوتی را در کاهش کیفیت محصولات نانوایی منجمد بیان کرده اند وتلاش های فراوانی به منظور بهبود این تاثیرات منفی انجام شده است.
کیفیت نان تهیه شده از خمیر منجمد، متاثر از فرمولاسیون نان، پارامترهای فرایند از قبیل زمان مخلوط کردن،سرعت منجمد کردن، زمان نگهداری به صورت منجمد و سرعت یخ زدایی می باشد.(Mazur & Schmidt 1986 ; Inoue & Bushuk 1991 Le Bail et al 1998;).همچنینPyler (1998) و Matz (1991)، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی محصولات منجمد را بعنوان پارامترهای کیفی که توسط مصرف کنندگان احساس شده، تعریف می کنند و بیان کرده اند که زمان نگهداری این محصولات اساسا بسته به تغییر در پارامترهای کیفی آن دارد. زیرا دمای پایین انجماد و حرارت بالای پخت، امکان زنده ماندن هر نوع میکروبی را عملاً کاهش می دهد.
این محققان چهار فاکتور اصلی موثر بر زمان نگهداری را فرمولاسیون محصول، شرایط فرآیند کردن، بسته بندی و شرایط نگهداری دانسته اند. به منظور به حداقل رسانیدن تاثیرات منفی انجماد و افزایش کیفیت محصولات نانوایی تهیه شده به وسیله این تکنولوژی محققان راه حل های متفاوتی ارائه کرده اند.این موارد عبارتند از: پیدا کردن زنجیره جدیدی از مخمر ها که در برابر شرایط منجمد کردن مقاومت بیشتری داشته باشند (Roulli et al 2000)، استفاده ازانواع افزودنی ها و آنزیم ها که باعث افزایش زمان نگهداری و کاهش فرآیند بیاتی نان می شوند، استفاده از انواع هیدروکلوئید (کربوکسی متیل سلولز، گوار، گزانتان، کاراگینیان، بهمراه انواع آنزیم ها (آلفا آمیلاز، پروئتاز، لیپازها )که باعث افزایش تازگی محصول و موثر بر بهبود بافت و تاخیر در بیاتی نان می باشند (Ribotta & Le bail 2007، Almedia & Chang 2012، Haros et al 2002 ، Rosell et al2001) .
فهرست مطالب
اثر صمغ گوار و آنزیم آلفا آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم پز منجمد ۱
چکیده ۱
واژههای کلیدی: ۲
مقدمه ۲
مواد و روشها ۴
جدول۱- فرمولاسیون نان بربری نیمه حجیم ۴
جدول ۲- طرح فاکتوریل افزودن گوار و آمیلاز ۴
بافت سنجی : ۵
آنالیز رنگ: ۵
تجزیه و تحلیل آماری: ۵
نتایج و بحث ۶
جدول ۳-اثر مستقل گوار و آمیلاز بر حجم: ۶
نمودار۱-اثر متقابل گوار و آمیلاز بر حجم ۶
جدول۴-اثر مستقل گوار، آمیلاز و لیپاز برسفتی: ۷
منابع ۱۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی با عنوان صنعت آدامس سازی

آدامس فرآورده ای است که از اختلاط صمغ پایه با شیرین کننده ها و ترکیباتی نظیر لسیتین، گلیسرین، طعم دهنده ها، رنگ، آنتی اکسیدان و نگهدارنده تهیه می گردد

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۲
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه کارشناسی صنایع غذایی با عنوان صنعت آدامس سازی

مقدمه:
سپاس خدای یکتا را که فرصت بخشید تا با تقدیم اثری از مجموعه آثار تکنولوژی ساخت فرآورده های غذایی، همچنان خویشتن را در صف سربازان اعتلای دانش و فرهنگ مرز وبوم بینگارم.
یکی از رفتارهای طبیعی انسان از کودکی تا سنین پیری، جویدن می باشد. در کشور ما عادت جویدن آدامس یک رفتار ناپسند شناخته می شود. در حالیکه در کشورهای غربی رفتاری متداول بوده و به عنوان یک عادت جایگزین شایسته، برای عادات مذموم سیگار کشیدن،‌ مصرف تنقلات پرکالری و غیره محسوب می گردد. جویدن آدامس برای بهبود بوی دهان، استحکام لثه و نیز درمان ناراحتی های ناشی از فشار هوا در مسافرت هیا هوایی مفید می باشد. آدامس های بدون قند برای تحریک ترشح بزاق در اشخاص دارای خشکی دهان و رفع التهاب یافت مخاط دهان در افراد با بی دندانی کامل تجویز می شود.
آدامس فرآورده ای است که از اختلاط صمغ پایه با شیرین کننده ها و ترکیباتی نظیر لسیتین، گلیسرین، طعم دهنده ها، رنگ، آنتی اکسیدان و نگهدارنده تهیه می گردد. در مقایسه با صنایع قنادی صنعت تولید آدامس بسیار کوچک می نماید. آینده این صنعت وابسته به تغییر نگرش به آن؛ تعیین اهداف بلند پروازانه، ایده های نو، شناخت علائق و نیازهای بالقوه مصرف کننده، دانش فنی روز و استفاده از ماشین آلات مدرن از قبیل مخلوط کن ها، اکسترودرها، غلطک ها، دستگاه های برش و تجهیزات پوشش دادن و بسته بندی می باشد.
کلمات کلیدی:

آدامس
مواد جویدنی
فناوری تولید آدامس
صنعت آدامس سازی

مواد جویدنی
کیفیت جویدن به نرمی و قابلیت انعطاف یا کیفیت و مجموعه خواص در بعضی مواد اطلاق می شود که هر چه جویده شوند متلاشی نمی گردند و با حالت لاستیکی نرم فقط تغییر شکل می دهند این مواد که اصطلاحاً جویدنی خوانده می شوند مادة اصلی آدامس هستند و به آن دسته از مواد طبیعی یا مصنوعی گفته می شوند که بر اثر جویدن متلاشی و خرد نمی شوند. این خاصیت در بسیاری مواد غذایی نظیر گوشت نامطلوب است ولی در بعضی مواد مانند آدامس خصوصیتی ممتاز می باشد. مواد جویدنی یا لاستیک مانند ممکن است از منشاء حیوانی (موم زنبور عسل) و یا گیاهی مانند موم سبوس برنج باشند و یا مصنوعاً از ترکیبات آلی تولید گردند مانند موم نفتی، در ذیل به تعدادی از این مواد تحت نام معمولی یا شیمیایی آنها اشاره شده است.
فهرست
مقدمه ۱

فصل ۱ مواد اولیه تولید آدامس

۱-۱ مواد جویدنی ۲
۱-۱-۱ مواد جویدنی بوتادین استیرن ۳
۲-۱-۱ کائوچو ۳
۳-۱-۱ لاستیک طبیعی ۳
۴-۱-۱ لاستیک ایزوبوتیلن ایزوپرن کوپلیمر ۴
۵-۱-۱ صمغ ها ۴
۱-۵-۱-۱ صمغ پایه ۵
۱-۱-۵-۱-۱ ویژگی های صمغ پایه ۵
۲-۵-۱-۱ چیکل ۷
۳-۵-۱-۱ چیلت ۸
۴-۵-۱-۱ چیکویبول ۸
۵-۵-۱-۱ صمغ کراون ۸
۶-۵-۱-۱ صمغ استر ۸
۷-۵-۱-۱ صمغ شاهدانه ۹
۸-۵-۱-۱ صمغ نیجری ۹
۹-۵-۱-۱ صمغ کاراکینان ۹
۱۰-۵-۱-۱ صمغ تراکاگانت ۱۰
۱۱-۵-۱-۱ صمغ ترپنی طبیعی ۱۰
۱۲-۵-۱-۱ صمغ با پایه طبیعی (سقز) ۱۰
۱۳-۵-۱-۱ صمغ عربی (آکاسیا) ۱۱
۶-۱-۱ موم ها ۱۲
۱-۶-۱-۱ موم زنبور عسل ۱۳
۱-۱-۶-۱-۱ موم زنبور عسل سفید شده ۱۴
۲-۶-۱-۱ موم کارنوبا ۱۵
۳-۶-۱-۱ موم پترولیوم ۱۵
۴-۶-۱-۱ موم سیوس برنج ۱۵
۵-۶-۱-۱ موم گیاهی ۱۶
۶-۶-۱-۱ موم شمعی (کاندلیلا) ۱۶
۷-۶-۱-۱ موم پارافین ۱۶
۲-۱ مواد غیر جویدنی ۱۶
۱-۲-۱ شیرین کننده ها ۱۷
۱-۱-۲-۱ ساکاروز ۱۷
۲-۱-۲-۱ کلوگز ۱۸
۳-۱-۲-۱ گلوکز مایع ۱۸
۴-۱-۲-۱ جایگزین های قند ۲۰
۱-۴-۱-۲-۱ سوربیتول ۲۱
۲-۴-۱-۲-۱ کزیلیتول ۲۱
۳-۴-۱-۲-۱ مانیتول ۲۲
۴-۴-۲-۲-۱ کلیسریزین آمونیاکی ۲۲
۲-۲-۱ نرم کننده ها ۲۲
۱-۲-۲-۱ گلیسرین ۲۳
۲-۲-۲-۱ اسید استئاریک ۲۵
۳-۲-۲-۱ استئارات سدیم ۲۵
۴-۲-۲-۱ استثارات پتاسیم ۲۵
۳-۲-۱ امولسیفایرها ۲۵
۱-۳-۲-۱ لسیتین ۲۶
۲-۳-۲-۱ مونوودی گلیسرید ۲۷
۳-۳-۲-۱ استئارویل لاکتیلات ۲۷
۴-۲-۱ اسیدهای آلی ۲۸
۱-۴-۲-۱ اسید سیتریک ۲۸
۲-۴-۲-۱ اسید مالیک ۲۹
۳-۴-۲-۱-۱ اسید تارتاریک ۳۰
۵-۲-۱ رنگ ها ۳۰
۶-۲-۱ مواد عطر و طعم دهنده ۳۱
۷-۲-۱- آنتی اکسیدان ها ۳۱
۸-۲-۱ نشاسته ۳۲
۹-۲-۱ دی متیل پلی سیلوکسان ۳۲

فصل ۲ فن آوری تولید آدامس ۳۳

۱-۲ آدامس جویدنی ۳۳
۲-۲ آدامس بادکنکی ۳۳
۳-۲ آدامس بادکنکی مغزدار ۳۳
۴-۲ آدامس با صمغ پایه طبیعی (سقز) ۳۴
۵-۲ آدامس آنتی باکتریال ۳۴
۶-۲ آدامس بدون قند ۳۵
۱-۶-۲ پوسیدگی دندان ۳۵

۱-۱-۶-۲ عوامل موثر بر پوسیدگی دندان ۳۶

۱-۱-۱-۶-۲ فاکتور میزبان (شامل بزاق و دهان) ۳۶
۲-۱-۱-۶-۲ فاکتور میکروفلورا (میکروار کانیسم ها) ۳۷
۲-۶-۲ آدامس های گزیلیتول ۳۹
۷-۲ آدامس حاوی کلسیم ۴۰
۸-۲ آدامس سفید کننده دندان ۴۲
۱-۸-۲ شیمی سفید کردن ۴۳
۲-۸-۲ مواد سفید کننده ۴۴
۹-۲ آدامس حاوی ویتامین C 44
۱-۹-۲ اسید اسکوربیک ۴۴
۱۰-۲ فرمولاسیون آدامس ۴۶
۱-۱۰-۲ فرمولاسیون آدامس با طعم نعناع ۴۷
۲-۱۰-۲ فرمولاسیون آدامس با طعم گیلاس ۴۸
۳-۱۰-۲ فرمولاسیون هایی برای بهبود عمر انباری ۴۹
۴-۱۰-۲ فرمولاسیون آدامس مغزدار حاوی ماده رطوبت گیر ۵۱
۵-۱۰-۲ فرمولاسیون آدامس بدون قند ۵۲
۱۱-۲ اصول فرآیند تولید آدامس ۵۲
۱-۱۱-۲ اختلاط ۵۲
۲-۱۱-۲ روزن رانی (اکستروداسیون) ۵۳
۳-۱۱-۲ پوشش دادن ۵۵
۱-۳-۱۱-۲ پوشش دادن اولیه ۵۷
۲-۳-۱۱-۲ پوشش دادن نهایی ۵۹
۴-۱۱-۲- بسته بندی ۵۹
۱۲-۲ فرآیند تولید آدامس ۶۰
۱۳-۲ ویژگی های آدامس ۶۲
۱۴-۲ ویژگی های میکروبیولوژیک انواع آدامس ۶۴

فصل ۳ روش های آزمون آدامس ۶۶

۱-۳ نمونه برداری و آماده کردن نمونه ۶۶
۲-۳ اندازه گیری صمغ کل ۶۶
۳-۳- اندازه گیری قند (روش لین اینیون) ۶۷
– محلول استاندارد قند مصرفی ۶۸
– سنجش فهلینگ (تعیین عیار فهلینگ) ۶۹
آماده کردن آزمونه ۷۱
اندازه گیری قند احیاء کننده قبل از ئیدرولیز ۷۱
محاسبه ۷۲
اندازه گیری ساکارز ۷۲
۴-۳ اندازه گیری خاکستر ۷۳
وسایل لازم ۷۳
روش کار ۷۳
محاسبه ۷۳
۵-۳ اندازه گیری رطوبت ۷۴
وسایل لازم ۷۴
روش کار ۷۴
محاسبه ۷۵
۶-۳ اندازه گیری گلیسرین ۷۵
مواد شیمیایی لازم ۷۵
روش کار ۷۵
محاسبه ۷۶
۷-۳ اندازه گیری کلسیم ۷۶
مواد شیمیایی لازم ۷۶
هیدروکسید سدیم ۷۶
– شناساگر هیدروکسی نفتول بلو ۷۷
روش کار ۷۷
محاسبه ۷۷
منابع مورد استفاده: ۷۹
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود