طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاریخی، جاذبه های گردشگری و سایر مزیت های اقتصادی، از موقعیت مناسب و جایگاه ویژه ای در تبادلات ملی و

دسته بندی حمل و نقل
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴٫۰۱۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۰۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

طرح تفصیلی شهر یزد،مطالعات حمل و نقل و ترافیک

مقدمه:
استان یزد با قرار گرفتن در مسیر مهم راه ترانزیتی تهران ـ بندرعباس و مسیر ارتباطی استان های بوشهر، کهکیلویه، بویراحمد و فارس به استان خراسان و به خصوص قرار گرفتن در محور مهم و استراتژیک کریدور شمال ـ جنوب و برخورداری از پارامترهای مهمی همچون پیشینه تاریخی، جاذبه های گردشگری و سایر مزیت های اقتصادی، از موقعیت مناسب و جایگاه ویژه ای در تبادلات ملی و منطقه ای برخوردار است.
در سال ۱۳۸۵، طول راه های استان یزد در مجموع برابر ۲۷۶۴ کیلومتر بوده که شامل ۱۹۱ کیلومتر بزرگراه چهار خطه، ۹۶۰ کیلومتر راه اصلی، ۴۲۲ کیلومتر راه فرعی درجه ۱ و۳۸۲ کیلومتر را فرعی درجه ۲و ۸۰۹ کیلومتر راه های دسترسی آسفالته و شنی بوده است.از کل راه های استان یزد، حدود ۳۵۰ کیلومتر جزو راه های ترانزیتی می باشد که محورهای شمال ـ جنوب (کریدور شمال ـ جنوب) و غرب ـ شرق را به هم وصل می نماید.نقشه شماره۱،شبکه راه های مهم استان یزد را نشان می دهد. همانطور که در این نقشه مشخص است، چهار محور ارتباطی که شهر یزد را با شبکه راه های کشوری مرتبط می سازد عبارتند از:
ـ جاده یزد ـ اردکان ـ نائین ـ (اصفهان)
ـ جاده یزد ـ مهریز ـ انار ـ (کرمان)
ـ جاده یزد ـ تفت ـ ابر کوه ـ (شیراز)
ـ جاده یزد ـ بافق ـ بهاباد
از بین محورهای فوق، سه محور ارتباطی یزد ـ اردکان، یزد ـ مهریز، و یزد ـ تفت به صورت بزرگراه چهار خطه و محور یزد ـ بافق به صورت راه اصلی درجه۱ می باشد.علاوه بر محورهای فوق که عملکرد ملی و منطقه ای دارند محور یزد ـ خضرآباد به صورت محور دسترسی محلی، شهر یزد را به خضرآباد مرتبط می سازد. این محور صرفاً یک محور محلی و دسترسی بوده و مشخصات فنی آن به صورت راه فرعی درجه۱ می-باشد.
کلمات کلیدی:

شبکه های ارتباطی
طرح تفصیلی شهر یزد
مطالعات حمل و نقل و ترافیک

فهرست مطالب
۱ـ بررسی شبکه های ارتباطی در مقیاس منطقه ۱
۱ـ۱ـ شبکه حمل و نقل جادهای و تأثیر آن بر شبکه معابر و کالبد شهر یزد ۱
۱ـ۱ـ۱ـ حجم ترافیک دروازهای ۳
ـ سهم ترافیک محلی و عبوری و تعیین ترافیک مبادی ورودی شهر ۱۰
۱ـ۱ـ۲ـ سهم انواع وسایل نقلیه ۱۲
۱ـ۱ـ۳ـ نوسانات زمانی ترافیک و تعیین ساعات اوج تردد ۱۴
۱ـ۱ـ۴ـ تحلیل ظرفیت و سطح سرویس شبکه دروازهای ۱۴
۲ـ سیستمهای حمل و نقل ریلی و هوایی در مقیاس منطقه ۱۶
۲ـ۱ـ شبکه حمل و نقل ریلی ۱۶
۲ـ۲ـ شبکه حمل و نقل هوایی ۲۰
۳ ـ بررسیهای مشروح و تفصیلی شبکه ارتباطی شهر ۲۲
۳ـ۱ـ بررسی مطالعات طرحهای فرادست و مرتبط با حمل و نقل و ترافیک ۲۲
ب ـ طرح تفصیلی بافت قدیم شهر یزد (مهندسین مشاور جبارنیا و همکاران ـ سال ۱۳۷۳) ۲۴
ج ـ طرح جامع شهر یزد (مهندسین مشاور عرصه ـ سال ۱۳۸۲) ۲۵
سلسله مراتب پیشنهادی شبکه معابر به صورت زیر است: ۲۷
دـ مطالعات ساماندهی ترافیکی بافت مرکزی شهر یزد (مهندسین مشاور رمپ ـ سال ۱۳۸۲) ۲۸
مسائل و مشکلات شناسایی شده در این مطالعات به شرح ذیل میباشد: ۲۹
در این مطالعات، پیشنهادهای ارائه شده در خصوص افزایش ظرفیت معابر به شرح ذیل میباشد: ۳۲
هـ ـ مطالعات موردی حمل و نقل و ترافیک ۳۴
۳ـ۲ـ تعییین مسائل و مشکلات شبکه ارتباطی و سیستم حمل و نقل شهر ۳۵
۳ـ۲ـ۱ـ سیستم حمل و نقل شهر ۳۵
۳ـ کاهش ظرفیت محورهای موجود به دلیل اشغال عرض سوارهرو ۳۸
۴ـ سهم بالای تردد موتورسیکلتها و مشکلات مرتبط با آن ۴۱
۵ـ مشکلات مربوط به مدیریت ترافیک شامل: ۴۱
۶ـ مشکلات مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی شامل: ۴۲
۳ـ ۲ـ ۲ـ تعیین مسائل مشکلات ترافیکی محدوده بافت فرسوده ۴۳
۱ـ عدم تناسب بین شبکههای اصلی و دسترسی محلی ۴۳
۲ـ فقدان سلسله مراتب دسترسی ۴۳
۳ـ کثرت ورودی و خروجیها به شبکه اصلی ۴۶
۴ـ تراکم ترافیک در شبکههای شریانی ۴۶
۵ـ عدم دسترسی سواره از طریق کوچه های محلی ۴۶
۶ ـ تداخل حرکتی وسایل نقلیه در کوچه های محلی ۴۷
۷ـ تداخل ترافیک سواره پیاده در کوچه های محلی ۴۸
۸ ـ عدم امکان دسترسی وسایل نقلیه خدمات اضطراری و عمومی ۴۹
۹ـ مشکل دسترسی وسایل نقلیه شخصی به پارکینگ ۵۰
۱۰ـ روشنائی محدود معابر و وجود مانع جانبی در مسیر تردد ۵۱
۱۱ـ فقدان یا کمبود دوربرگردان در طول مسیرهای سواره ۵۱
۱۲ـ در ارتباط با مسیرهای حرکت عابرین پیاده در داخل محلات بافت فرسوده مشکلات زیر مشهود است: ۵۱
۳ـ۳ـ برداشت و بررسی وضع شبکه خیابانهای موجود (طول، عرض، سطح مفید، مقطع عرضی، درصد شیب، نوع پوشش) ۵۲
۳ـ۴ـ جمعآوری اطلاعات و لحاظ نمودن تغییرات در شبكه معابر جهت منظم نمودن شبكه ارتباطی شهر ۶۱
۳ ـ ۵ ـ تعیین سلسله مراتب شبكه معابر موجود ۶۳
۲ـ خیابانهای توزیعكننده فرعی (جمع و پخش كننده) ۶۵
۳ـ۶ـ برداشت و بررسی حجم عبور و مرور در خیابانها و تقاطعهای مهم شهر ۷۲
۳ـ۷ـ سطح سرویس و کیفیت آمد و شد در شبکه ۸۰
۳ـ۸ـ تعیین ویژگیهای سفرهای درون شهری و برون شهری شهروندان ۸۹
۳ـ۱۰ـ۲ـ سیستم مینیبوسرانی شهری ۱۰۲
۳ـ۱۰ـ۳ـ سیستم تاکسیرانی شهر ۱۰۲
۳ـ۱۱ـ بررسی شناخت وضعیت پایانههای باری و مسافری ۱۰۳
۳ـ۱۱ـ۱ـ پایانه باری شهر یزد ۱۰۳
مشخصات ترمینال مسافربری جدید به شرح ذیل میباشد: ۱۰۵
همچنین مشخصات ترمینال مسافربری موجود و فعال شهر به قرار زیر میباشد: ۱۰۵
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود