پاورپوینت انار

دانلود فایل -پاورپوینت انار- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت انار ، آموزش می باشد

پاورپوینت انار

پاورپوینت انار
۱۸ اسلاید…

f67

پاورپوینت تاریخچه زمین

دانلود فایل -پاورپوینت تاریخچه زمین- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت تاریخچه زمین ، آموزش می باشد

پاورپوینت تاریخچه زمین

پاورپوینت تاریخچه زمین
۱۴ اسلاید…

f67

پاورپوینت آلودگی هوا

دانلود فایل -پاورپوینت آلودگی هوا- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت آلودگی هوا ، آموزش می باشد

پاورپوینت آلودگی هوا

پاورپوینت آلودگی هوا
۱۲ اسلاید…

f67

پاورپوینت مبانی بیوشیمی

دانلود فایل -پاورپوینت مبانی بیوشیمی- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت مبانی بیوشیمی ، آموزش می باشد

پاورپوینت مبانی بیوشیمی

پاورپوینت مبانی بیوشیمی
۱۳ اسلاید…

f67

پاورپوینت فیزیک پایه ۱

دانلود فایل -پاورپوینت فیزیک پایه ۱- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت فیزیک پایه ۱ ، آموزش می باشد

پاورپوینت فیزیک پایه ۱

پاورپوینت فیزیک پایه ۱
۳۴۵ اسلاید…

f67

پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا ۱ )

دانلود فایل -پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا ۱ )- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا ۱ ) ، آموزش می باشد

پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا 1 )

پاورپوینت آموزش درس هفدهم کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ( سفر به کربلا ۱ )

پاورپوینت آموزش درس هفدهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی (سفر به کربلا ۱ ) ، تشکیل شده از ۲۵ اسلاید گوناگون همراه با تصاویر زیبا ، جهت تدریس در کلاس هوشمند توسط معلم کلاس پنجم طراحی شده است.
تهیه این فایل آموزشی برای مرور درس در منزل توسط دانش آموزان و همچنین کسب آمادگی لازم قبل از تدریس برای همکاران محترم توصیه می گردد .
متن ها و آموزش های ارائه شده در این پاورپوینت کاملاً با متن درس ۱۷ کتاب مطالعات اجتماعی کلاس پنجم مطابقت دارد….

f67

پاورپوینت کاتالیزگر

دانلود فایل -پاورپوینت کاتالیزگر- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت کاتالیزگر ، آموزش می باشد

پاورپوینت کاتالیزگر

پاورپوینت کاتالیزگر
۳۱ اسلاید…

f67

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

دانلود فایل -پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی ، آموزش می باشد

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی
۱۹۰ اسلاید…

f67

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد زهرا اسکندری

دانلود فایل -جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد زهرا اسکندری- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد زهرا اسکندری ، آموزش می باشد

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد زهرا اسکندری

جزوه آمار و احتمالات مهندسی استاد زهرا اسکندری

نام درس: آمار و احتمالات مهندسی
مدرس: استاد زهرا اسکندری
تعداد صفحات: ۵۲ صفحه ( شامل ۹ فایل )
حجم فایل : ۶٫۸۲ مگابایت
منبع : دانشگاه علم و صنعت
برای دانلود جزوه به ادامه مطلب مراجعه کنید
در این جزوه آمار و احتمال مهندسی خواهید خواند

آمار توصیفی ( داده های گسسته و پیوسته )
شاخص های تمرکز
میانه
محاسبه نما برای داده های گسسته
واریانس و انحراف معیار داده ها
متغیر تصادفی
تابع توزیع ( تجمعی )
خواص تابع توزیعی
توزیع احتمال متغیر تصادفی پیوسته

f67

کتاب ارزشمند خوابگزاری

دانلود فایل -کتاب ارزشمند خوابگزاری- از کادر موجود در پایین ممکن می باشد. شما با کلیک روی دانلود به صفحه فروشنده منتقل شده و می توانید فایل خود را پس از مطالعه دریافت نمایید. لینک دانلود پس از عملیان بانکی و پرداخت وجه ممکن هست.

دسته بندی فایل کتاب ارزشمند خوابگزاری ، آموزش می باشد

کتاب ارزشمند خوابگزاری

کتاب ارزشمند خوابگزاری

کتاب ارزشمند خوابگزاریبه کوشش: ایرج افشارتعداد صفحات: ۶۶۳این کتاب شامل:۱-درست شدن خواب و خطا شدن آن۲-به کار گرفتن گفتار پیامبران
۳-تفسیر کردن خواب۴-تعبیر خواب۵-فراموش کردن خواب۶-حکم خوابی که دیده اید۷-روزگار سعد و نحس
۸-استعاذت کردن از بدی خواب۹-تصدیق خواب
-تصنیف خواب و… میباشد….

f67